Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning

Fjärrvärmepris sekundäranslutna småhus

Den 1 september införs en ny prismodell för alla villakunder, vilket innebär att alla fjärrvärmeanslutna kunder i Luleå har samma prismodell. Målsättningen är att vi gemensamt ska nyttja fjärrvärmen smartare, och att du som kund kan vara med och påverka dina kostnader. Läs mer om den nya prismodellen här.

Energipris:

  Kr/MWh (inkl moms) Öre/kWh (inkl moms)
Sommar (juni-augusti)

200

20,0

Vår och Höst

263,75

26,375

Vinter (december-februari)

415

41,5

Flödespris:

 

Kr/m3 (inkl moms)

Sep-maj

2,85

Jun-aug

0,0

Effektpris:

 

Kr/(kWxår) (inkl moms)

5-25 kW

650

26- kW

Se Företag Luleå

Se priser för nuvarande prismodell här.