Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning

Fjärrvärmepris småhus (sekundäranslutna)

Prisjusteringar fr.o.m. 1 januari 2022:

Energipris per kWh (inkl. moms)                

Sommar

+ 1,13 öre

Vår och Höst

+ 1,38 öre

Vinter

+ 2,25 öre

Flödespris per m3 (inkl. moms)

Jun - Aug

Oförändrat

Sept - Maj

+ 0,14 kr

Effektpris per kW/år (inkl. moms)       

5-25 kW

+ 18,75 kr

26-

Se Företag Luleå

 

Prisinformation Luleå 2022 - sekundäranslutna småhus

Prisexempel enligt Energimarknadsinspektionens författningssamling EIFS 2009:3 4§. Alla priser är inklusive moms.

Kundkategori småhus

Årlig förbrukning i MWh

Total kostnad/år

Varav under året fast del

Varav under året rörlig del

15 MWh

9 813

3 334

6 469

20 MWh

12 638

4 013

8 625

30 MWh

18 288

5 350

12 938

40 MWh

24 607

7 356

17 250

Vid beräkning av flödesavgifter används faktorn 33,4 m3 fjärrvärmevatten per MWh, vilket är medelvärdet för sekundära småhus i Luleå.

Priskomponenter Luleå 2022 – sekundäranslutna småhus

Fjärrvärmepriset bygger på tre olika priskomponenter: Energipris, flödespris och effektpris.

Energipris             

 

Kr/MWh (inkl. moms)

Öre/kWh (inkl. moms)

Sommar

211,25

21,125

Vår och Höst

277,5

27,75

Vinter

437,5

43,75

Sommar: jun-aug
Vår och höst: mar-maj, sep-nov
Vinter: dec-feb

Flödespris 

 

Kr/m3 (inkl. moms)

Jun - Aug

0,0

Sept - Maj

2,86

Effektpris per kW/år (inkl. moms)       

Dygnsmedeleffekt

Kr/år (inkl. moms)

5-25 kW

668,75*E

26- kW

Se Företag Luleå

Effektpriset grundas på uppmätta värden av fastighetens värmeförbrukning per dygn delat med 24 timmar.
E = Aktuell dygnsmedeleffekt (kW)