Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning

Sekundäranslutna kunder

Följande lista innehåller adresser med sekundäranslutna kunder.

Se adresser på Hammaren
Se adresser på Björkskatan

 

Om din fastighet är sekundäransluten till fjärrvärmenätet, får du genom förändringen till gemensam prismodell också en flödesdel i priset. Flödespriset baseras på hur många kubikmeter vatten som passerar genom er fjärrvärmecentral, där ett väl fungerande system har lägre flöde. Då du som sekundäransluten kund har ett lägre tryck och lägre temperatur så kommer också ditt pris för flödet hamna lägre i jämförelse med primäranslutna kunder.


Hammaren:
Agronomvägen 42
Agronomvägen 44
Agronomvägen 46
Ensittarvägen 2
Ensittarvägen 4
Ensittarvägen 6
Ensittarvägen 8
Ensittarvägen 10
Ensittarvägen 12
Ensittarvägen 15
Ensittarvägen 16
Ensittarvägen 17
Ensittarvägen 18
Ensittarvägen 19
Ensittarvägen 20
Ensittarvägen 22
Ensittarvägen 24
Ensittarvägen 26
Ensittarvägen 28
Ensittarvägen 30
Ensittarvägen 32
Ensittarvägen 34
Ensittarvägen 35
Ensittarvägen 37
Ensittarvägen 38
Ensittarvägen 39
Ensittarvägen 40
Ensittarvägen 42
Ensittarvägen 44
Fardagsvägen 2
Fardagsvägen 4
Fardagsvägen 6
Fardagsvägen 8
Fardagsvägen 10
Fardagsvägen 14
Fardagsvägen 16
Fardagsvägen 17
Fardagsvägen 18
Fardagsvägen 19
Fardagsvägen 20
Fardagsvägen 22
Fardagsvägen 24
Fardagsvägen 26
Fardagsvägen 28
Fardagsvägen 30
Fardagsvägen 31
Fardagsvägen 32
Fardagsvägen 33
Fardagsvägen 34
Kartvägen 2
Kartvägen 4
Kartvägen 6
Kartvägen 8
Kartvägen 10
Kartvägen 12
Kartvägen 14
Kartvägen 16
Kartvägen 18
Kartvägen 20
Kartvägen 22
Kartvägen 24
Kartvägen 26
Kartvägen 28
Kartvägen 30
Kartvägen 32
Kartvägen 34
Kartvägen 36
Kartvägen 38
Kartvägen 40
Kartvägen 42
Kartvägen 44
Kartvägen 46
Kartvägen 48
Kartvägen 50
Kartvägen 52
Kartvägen 54
Kartvägen 56
Kartvägen 58
Kartvägen 60
Kartvägen 62
Kartvägen 64
Kartvägen 66
Kartvägen 68
Kartvägen 70
Kartvägen 72
Kartvägen 74
Kartvägen 76
Kartvägen 78
Kartvägen 80
Kartvägen 82
Kartvägen 84
Kartvägen 86
Kartvägen 88
Kartvägen 90
Kartvägen 92
Kartvägen 94
Kartvägen 96
Kartvägen 98
Lantmätarvägen 28
Lantmätarvägen 30
Lantmätarvägen 32
Lantmätarvägen 34
Lantmätarvägen 36
Lantmätarvägen 38
Lantmätarvägen 40
Lantmätarvägen 42
Lantmätarvägen 44
Lantmätarvägen 46
Lantmätarvägen 48
Lantmätarvägen 50
Lantmätarvägen 52
Lantmätarvägen 54
Lantmätarvägen 56
Lantmätarvägen 58
Lantmätarvägen 60
Lantmätarvägen 62
Lantmätarvägen 64
Lantmätarvägen 68
Lantmätarvägen 70
Lantmätarvägen 71
Lantmätarvägen 72
Lantmätarvägen 73
Lantmätarvägen 74
Lantmätarvägen 75
Lantmätarvägen 76
Lantmätarvägen 77
Lantmätarvägen 78
Lantmätarvägen 79
Lantmätarvägen 80
Lantmätarvägen 81
Lantmätarvägen 82
Lantmätarvägen 83
Lantmätarvägen 84
Lantmätarvägen 85
Lantmätarvägen 86
Lantmätarvägen 87
Lantmätarvägen 88
Lantmätarvägen 89
Lantmätarvägen 90
Lantmätarvägen 91
Lantmätarvägen 92
Lantmätarvägen 93
Lantmätarvägen 94
Lantmätarvägen 95
Lantmätarvägen 96
Lantmätarvägen 97
Lantmätarvägen 98
Lantmätarvägen 99
Lantmätarvägen 101
Lantmätarvägen 103
Lantmätarvägen 105
Lantmätarvägen 107
Lantmätarvägen 109
Lantmätarvägen 111
Lantmätarvägen 113
Lantmätarvägen 115
Lantmätarvägen 117
Lantmätarvägen 119
Lantmätarvägen 121
Lantmätarvägen 123
Lantmätarvägen 125
Lantmätarvägen 127
Lantmätarvägen 129
Lantmätarvägen 131
Lantmätarvägen 133
Lantmätarvägen 135
Lantmätarvägen 137
Nyåkersvägen 1
Nyåkersvägen 2 A
Nyåkersvägen 2 B
Nyåkersvägen 2 C
Nyåkersvägen 3
Nyåkersvägen 4 A
Nyåkersvägen 4 B
Nyåkersvägen 5
Nyåkersvägen 6
Nyåkersvägen 7 A
Nyåkersvägen 7 B
Nyåkersvägen 7 C
Nyåkersvägen 7 D
Nyåkersvägen 8
Nyåkersvägen 9 A
Nyåkersvägen 9 B
Nyåkersvägen 9 C
Nyåkersvägen 10
Nyåkersvägen 11 A
Nyåkersvägen 11 B
Nyåkersvägen 11 C
Nyåkersvägen 12
Nyåkersvägen 13
Nyåkersvägen 15
Nyåkersvägen 17
Nyåkersvägen 19
Nyåkersvägen 21
Nyåkersvägen 23
Nyåkersvägen 25
Nyåkersvägen 30
Nyåkersvägen 31
Nyåkersvägen 32
Nyåkersvägen 33
Nyåkersvägen 34
Nyåkersvägen 35
Nyåkersvägen 36
Nyåkersvägen 37
Nyåkersvägen 39
Nyåkersvägen 40
Nyåkersvägen 41
Nyåkersvägen 42
Nyåkersvägen 43
Nyåkersvägen 44
Nyåkersvägen 45
Nyåkersvägen 46
Nyåkersvägen 47
Nyåkersvägen 48
Nyåkersvägen 49
Nyåkersvägen 50
Nyåkersvägen 51
Nyåkersvägen 53
Nyåkersvägen 55
Nyåkersvägen 57
Nyåkersvägen 59
Nyåkersvägen 61
Nyåkersvägen 63
Nyåkersvägen 65
Nyåkersvägen 67
Odalvägen 4
Odalvägen 6
Odalvägen 7
Odalvägen 8
Odalvägen 9
Odalvägen 10
Odalvägen 11
Odalvägen 13
Odalvägen 17
Odalvägen 19
Odalvägen 21
Odalvägen 23
Odalvägen 25
Odalvägen 27
Odalvägen 29
Synevägen 1
Synevägen 3
Synevägen 5
Synevägen 7 lgh FV
Synevägen 11
Synevägen 13
Synevägen 14
Synevägen 15
Synevägen 16
Synevägen 17
Synevägen 18
Synevägen 19
Synevägen 21
Synevägen 25
Synevägen 27
Synevägen 29
Synevägen 33
Synevägen 34
Synevägen 35
Synevägen 36
Synevägen 37
Synevägen 38
Österbyvägen 1
Österbyvägen 3
Österbyvägen 4
Österbyvägen 5
Österbyvägen 6
Österbyvägen 7
Österbyvägen 9
Österbyvägen 10
Österbyvägen 11
Österbyvägen 12
Österbyvägen 13
Österbyvägen 14
Österbyvägen 15
Österbyvägen 16
Österbyvägen 17
Österbyvägen 18
Österbyvägen 19
Österbyvägen 20
Österbyvägen 21
Österbyvägen 23
Österbyvägen 25
Österbyvägen 27
Österbyvägen 29
Österbyvägen 31
Österbyvägen 33
Österbyvägen 35
Österbyvägen 37

Björkskatan:
Blidvägen 1
Blidvägen 2
Blidvägen 3
Blidvägen 4
Blidvägen 5
Blidvägen 6
Blidvägen 7
Blidvägen 8
Blidvägen 9
Blidvägen 10
Blidvägen 11
Blidvägen 12
Blidvägen 13
Blidvägen 14
Blidvägen 15
Blidvägen 16
Blidvägen 17
Blidvägen 18
Blidvägen 19
Blidvägen 20
Blidvägen 21
Blidvägen 22
Blidvägen 23
Blidvägen 24
Blidvägen 25
Blidvägen 27
Blidvägen 29
Blidvägen 31
Blidvägen 33
Blidvägen 35
Blidvägen 37
Höstvägen 2
Höstvägen 4
Höstvägen 6
Höstvägen 8
Höstvägen 10
Höstvägen 12
Höstvägen 14
Höstvägen 16
Höstvägen 18
Höstvägen 20
Höstvägen 22
Höstvägen 24
Höstvägen 26
Höstvägen 28
Höstvägen 30
Höstvägen 32
Höstvägen 34
Höstvägen 36
Höstvägen 38
Höstvägen 40
Höstvägen 42
Höstvägen 44
Höstvägen 46
Höstvägen 48
Höstvägen 50
Höstvägen 52
Höstvägen 54
Höstvägen 56
Höstvägen 58
Höstvägen 60
Höstvägen 62
Höstvägen 64
Höstvägen 66
Höstvägen 68
Höstvägen 70
Höstvägen 72
Höstvägen 74
Höstvägen 76
Höstvägen 78
Höstvägen 80
Höstvägen 82
Höstvägen 84
Höstvägen 86
Höstvägen 88
Höstvägen 90
Höstvägen 92
Höstvägen 94
Höstvägen 96
Höstvägen 98
Höstvägen 100
Höstvägen 102
Höstvägen 104
Höstvägen 106
Höstvägen 108
Höstvägen 110
Höstvägen 112
Höstvägen 200
Höstvägen 202
Höstvägen 204
Höstvägen 206
Höstvägen 208
Höstvägen 210
Höstvägen 212
Höstvägen 214
Höstvägen 216
Höstvägen 218
Höstvägen 220
Höstvägen 222
Höstvägen 224
Höstvägen 226
Höstvägen 228
Höstvägen 230
Höstvägen 232
Höstvägen 234
Höstvägen 236
Höstvägen 238
Höstvägen 240
Höstvägen 242
Höstvägen 244
Höstvägen 246
Höstvägen 248
Höstvägen 250
Höstvägen 252
Höstvägen 254
Lävägen 8
Lävägen 10
Lävägen 12
Lävägen 14
Lävägen 16
Lävägen 18
Lävägen 20
Lävägen 22
Lävägen 24
Lävägen 26
Lävägen 28
Lävägen 30
Lävägen 32
Lävägen 34
Lävägen 36
Lävägen 38
Lävägen 40
Lävägen 42