Gå till navigering Gå till innehåll

Vår prismodell

Vår prismodell innebär en mer individuell prissättning där du betalar för fjärrvärmen utifrån hur mycket just du använder. Vi kan mäta den effekt du behöver exakt och ofta, och då blir det också mer rättvist. Den tidigare fasta kostnaden ersätts därmed med av en effektkostnad utifrån din användning. Samtidigt inför vi ytterligare en justering där din energikostnad baseras på efterfrågan. För de flesta innebär det bara att kostnaden varierar mellan sommar (då den är lägre), och vinter (när den är högre), men utan någon större förändring på årsbasis.

Så kan du påverka din användning, och din kostnad

Det fina med prismodellen är att du själv kan följa upp olika prisdelar och påverka din användning i alla delar. En enkel åtgärd är att sänka inomhustemperaturen någon grad eller undvika långa varma duschar. Kanske går du i renoveringstankar? Då kan det vara en bra idé att se över kvalitet på fönster och isolering då husets skal också påverkar din användning. Men framför allt är det skicket på din fjärrvärmecentral som i hög grad påverkar. En anläggning som är äldre är 20 år kan behöva bytas ut, och det kan vara smart att också se över nyare centraler för att se så att funktionen är på topp eller om mindre åtgärder behöver fixas.

Har du frågor är du alltid välkommen att kontakta vår kundtjänst.

Kanske har du gjort allt du kan för att använda allas vår fjärrvärme så smart som möjligt, annars kan det vara bra att se över hur du kan påverka din användning, och din räkning. Tillsammans bygger vi ett effektivare energisystem för framtiden!

Tre tips för att påverka din fjärrvärmeanvändning

  1. Låt oss se över din fjärrvärmecentral för att se att den fungerar optimalt.
  2. Hur varmt har ni inne? Kanske funkar det att sänka någon grad och fortfarande ha det skönt.
  3. Är ni många i hushållet? Utmana familjen att duscha kortare.

Räkna ut din fjärrvärmekostnad

Leab Likaiglasen 16X9
Effekt Energi Flode 1200X1200px

Så mäter vi din fjärrvärmeanvändning

Fjärrvärmepriset bestäms av tre delar, där den fasta avgiften nu byts ut mot effekt som vi nu har tekniken för att mäta.

Effekt (kW)
Baseras på vad just din villa behöver. Den kan variera exempelvis beroende på innetemperatur eller om du gjort energibesparande åtgärder. Läs mer här om effektbestämmelser.

Energi (kWh)
Hänger ihop med hur lång tid du använder effekten. Påverkas exempelvis om det är kallt under lång tid eller om du tar långa, varma duschar.

Flöde (m3)
Mängden fjärrvärmevatten som måste skickas genom ditt system för att få önskad effekt. Det är effektiviteten hos fjärrvärmecentralen som påverkar, och exempelvis ett glapp i en ventil kan öka kostnaderna. Här hjälper vi dig som har serviceavtalet TryggVärme att se till att din anläggning fungerar optimalt.

2021 05 Eventbild 1200X628
Q&A Live - Frågor och svar om vår prismodell för fjärrvärme (1 juni 2021)
Detaljbilder 04
Flödesavgift

Särskild info till sekundäranslutna kunder

Om din fastighet är sekundäransluten till fjärrvärmenätet, får du genom den gemensamma prismodellen också en flödesdel i priset. Flödespriset baseras på hur många kubikmeter vatten som passerar genom er fjärrvärmecentral, där ett väl fungerande system har lägre flöde. Då du som sekundäransluten kund har ett lägre tryck och lägre temperatur så kommer också ditt pris för flödet hamna lägre i jämförelse med primäranslutna kunder.

Här kan du se vilka priser som gäller för fjärrvärmen i Luleå och Råneå.