Gå till navigering Gå till innehåll

Hur fungerar vår prismodell ?

Vår prismodell innebär en mer individuell prissättning där du betalar för fjärrvärmen utifrån hur mycket just du använder. Vi kan nu mäta den effekt du behöver ännu mer exakt och oftare, och då blir det också mer rättvist. Den tidigare fasta kostnaden ersätts därmed med av en effektkostnad utifrån din användning. Samtidigt inför vi ytterligare en justering där din energikostnad baseras på efterfrågan. För de flesta innebär det bara att kostnaden varierar mellan sommar (då den är lägre), och vinter (när den är högre), men utan någon större förändring på årsbasis. Du kan läsa mer om prismodellen via länken nedan.

Läs mer om vår prismodell