Gå till navigering Gå till innehåll

Alla händelser

1412509 65892077
Nyheter

Varmt vinterväder och sjunkande elpriser

Läget på elmarknaden har fortsatt att förbättras under februari. Vintern har hittills bjudit på varmare temperaturer än normalt. Det milda vädret i kombination med minskad elförbrukning i hela Europa har påverkat elpriserna nedåt så här i inledningen av året. Blåsigt väder har gett en god vindkraftsproduktion som bidragit till att elpriserna fallit tillbaka mot mera normala nivåer. Den hydrologiska balansen, måttet för att uppskatta mängden energi som finns lagrad i snö, vattenmagasin och grundvatten är i en positiv trend, men ligger fortsatt på ett underskott på ca 4,4 TWh.

Ima92934
Nyheter

Milt januariväder ger förbättrat läge på elmarknaden

I december såg vi stora prissvängningar på den svenska elmarknaden. Nya månadsrekord för spotpriserna noterades i elområde Luleå (SE1), Sundsvall (SE2) och Stockholm (SE3). I januari har vi haft varmare temperaturer än normalt och en högre elproduktion, vilket gjort att elpriserna fallit tillbaka mot mera normala nivåer. Den hydrologiska situationen har förbättrats de senaste veckorna som en följd av det blöta vädret som varit. För tillfället har vi en relativt god vattentillgång i de nordiska vattenmagasinen.

Följ oss på