Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning
  • Nyheter

Fortsatt höga elpriser under hösten

De kraftigt stigande elpriserna i augusti tog ytterligare fart under september när torrt och vindfattigt väder spädde på underskottet i tillgången på vattenkraft. Och då vi nu går mot en period med kallare temperaturer ökar efterfrågan på el.

Shutterstock 1813938752

De kraftigt stigande elpriserna i augusti tog ytterligare fart under september när torrt och vindfattigt väder spädde på underskottet i tillgången på vattenkraft. Och då vi nu går mot en period med kallare temperaturer ökar efterfrågan på el.

Generellt har det varit stora prissvängningar på elmarknaden, samtidigt som skillnaden i pris varit stor mellan de olika svenska elområdena. I slutet av september kom dessutom ett bakslag för elpriserna efter ett väderomslag där prognoserna pekade mot mera blött och blåsigt väder. Det genomsnittliga priset för Luleå (elområde SE1) landade på 56,47 öre/kWh i september, en historiskt hög nivå för månaden.

Flera faktorer spelar in

Styrkan i bränslemarknaderna påverkar givetvis elpriserna på lite längre sikt, med ett urstarkt kolpris. En förklaring är de låga europeiska gaslagren, där kolet blivit ett substitut i kraftproduktionen. Gaspriserna har toppat utifrån osäkerheten kring den ryska leveransen av naturgas till Tyskland under kommande vinter. Och nya prisrekord på marknaden för utsläppsrätter driver också upp fossila bränslen och elpriserna. En motverkande faktor till höga elpriser har varit att kronkursen under månaden stärkts något mot euron.

Vilket elavtal ska jag välja?

Fortfarande är det osäkert vilka nivåer elpriserna kommer ligga på kommande vinter.

Får vi en kall och torr period framöver kommer troligen få priserna att öka igen, med risk för att vi får se de högsta elpriserna på många år. Fortfarande är kontrakten lite längre bort på priskurvan rätt så lågt värderade, det kan därför vara en bra idé att binda sitt pris för kommande år. Starttidpunkten för avtalet är rätt så styrande där priserna varierar en del, så ha gärna i åtanke att priserna är åtskilligt lägre om avtalet startar framåt vårkanten istället för mitt i vintern.

Spotpriser september

Luleå (SE1): 56,47 öre/kWh

Sundsvall (SE2): 56,47 öre/kWh

Stockholm (SE3): 91,84 öre/kWh

Malmö (SE4): 122,68 öre/kWh