Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning
  • Nyheter

Varm och torr sommar kan ge ökade elpriser i höst

Jämfört med tidigare år har sommaren 2021 på elmarknaden sett annorlunda ut. Även om augusti var kylig med stora mängder nederbörd på vissa platser, har det normalt övrig tid varit varmare, torrare och vindfattigare. Det torra vädret har gjort den hydrologiska situationen – tillgången av vattenkraft – ansträngd med ett underskott vi inte sett sedan hösten 2018, bland annat då hög efterfrågan ute i Europa ökat på elexporten och minskat tillgången på vatten hos vattenkraftsproducenterna.

LEAB Hamnholmen Small

Elpriserna 2021

De flesta nordiska kärnkraftsreaktorerna är nu på väg tillbaka efter en revisionsperiod, med en tillgänglig, installerad kapacitet på 67 %. Stigande kol- och gaspriser visar också att den ekonomiska återhämtningen har tagit fart runt om i Europa, då dessa fortfarande är viktiga bränslen i den kontinentala energiproduktionen.

Då kärnkraften under sommaren inte varit uppe i kapacitet har vi sett stora skillnader i elpris mellan svenska elområden, med de högsta priserna i Malmö. I Luleå låg genomsnittspriset för augusti 2021 på 58,81 öre/kWh, mer än 40 öre/kWh högre jämfört med augusti 2020.

Vilket elavtal ska jag välja?

Inför hösten och vintern finns en betydande risk att elpriserna ligger kvar på höga nivåer, eller går upp. För att dämpa elpriserna krävs att vi får mer nederbörd och mer vindrikt väder inom kort.

Om du vill veta din elkostnad framöver kan det vara ett bra alternativ att binda ditt elpris antingen över vintern eller under en längre period.

Terminskontrakten för kommande år är inte lika påverkade av prisuppgången. Elpriserna är även något lägre i norra Sverige jämfört med landets sydligare delar.

Spotpriser augusti

Luleå (SE1): 58,81 öre/kWh

Sundsvall (SE2): 58,81 öre/kWh

Stockholm (SE3): 67,11 öre/kWh

Malmö (SE4): 85,53 öre/kWh