Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning
  • Nyheter

Höga elpriser i hela Sverige

Elpriserna har under december stigit kraftigt i hela landet. Vi har sett små prisskillnader mellan de olika elområdena i Sverige.

Rött fritidshus med solceller på taket. Vinter med mycket snö. Skoterspår i snön.

Det finns flera orsaker till de höga elpriserna just nu. Kallt väder har ökat uppvärmningsbehovet och efterfrågan på el. Den hydrologiska situationen i Norden har försämrats som en följd av torrt väder och låga tillrinningar. Den årliga isläggningen av Norrlandsälvarna tog längre tid än vanligt, vilket minskade produktionen. En annan faktor är att vindkraften haft produktionsproblem p.g.a. isbildning på rotorbladet på vindkraftverken i norr. Vindkraften har därför inte kunde producera på normala nivåer samtidigt som den första halvan av december bjudit på vindfattigt väder.

Tittar vi på kärnkraften har det även där varit tillgänglighetsproblem som påverkat elpriserna uppåt. Ringhals 4 är ur drift till 230223. Oskarshamn 3 är tillbaka igen efter ett kortare driftstopp mellan 9-17 december p.g.a. ett mindre fel i generatorn. Inom kort beräknas finska reaktorn Olkiluoto 3 återuppta sin testproduktion för att sedan tidigast 230206 ha regelbunden produktion. Den nordiska kärnkraften har för närvarande en tillgänglighet på 87 % av installerad effekt.

Kallare temperaturer ökar efterfrågan på naturgas. Fortsatt höga leveranser av flytande naturgas och det milda vädret som varit under hösten gör dock att gaslagren i Europa har en god fyllnadsnivå. EU har enats om ett pristak på gas på 180 euro/MWh. Pristaket börjar gälla från och med 230215.

Oljepriset pressas av den höga inflationen och den oro som finns över den globala ekonomiska utvecklingen. I december enades EU om ett pristak för rysk olja på 60 USD/fat.

EU är nu överens om ökad utsläppshandel. Flyg, sjöfart och avfallsförbränning är några av de sektorer som fortsättningsvis kommer att omfattas av EU:s utsläppshandel. Förändringen innebär att 75 % av Europas utsläpp kommer att omfattas av utsläppshandel i jämförelse med dagens 40 %.

Mycket pekar på att vi får se rekordhöga spotpriser i december för samtliga Sveriges elområden. Regeringen har gått ut med en uppmaning till svenska folket att vara sparsamma med elen för att dämpa prisutvecklingen och minska risken för eventuella bortkopplingar i framförallt södra Sverige.

Vilket elavtal ska jag välja?

Med anledning av den stora oro vi nu ser på elmarknaden har vi för närvarande pausat ny- och omteckning av fasta elprisavtal. Detta gäller tills vidare men vi hoppas åter kunna erbjuda fasta avtal så snart läget på elmarknaden är mer stabilt. Vi följer utvecklingen noga och erbjuder under tiden vårt rörliga elavtal precis som förut.

Spotpriser November

Luleå (SE1): 122,07 öre/kWh

Sundsvall (SE2): 122,07 öre/kWh

Stockholm (SE3): 130,88 öre/kWh

Malmö (SE4): 134,84 öre/kWh

Läget på elmarknaden

Läget på elmarknaden Just nu ser vi stor oro på elmarknaden. Därför har vi samlat information för dig som vill veta mer kring hur läget ser ut just nu, hur prognoserna ser ut framåt och andra svar på frågor som du kanske undrar över.

Läs mer