Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning
  • Nyheter

Osäkerhet präglar elmarknaden

Det har varit en dramatisk tid på elmarknaden sedan Ryssland invaderade Ukraina, kriget och den geopolitiska utvecklingen i Europa är den största prisdrivande faktorn för tillfället. Eftersom vädret har bidragit till en förbättrad vattenmängd på land har det rörliga elpriset sjunkit. Vädret förväntas däremot bli lite kyligare och torrare framöver vilket försämrar vattentillgången.

Luleå Energi Elnät 5

Den nordiska kärnkraften har full tillgänglighet och nu har även en ny finsk reaktor vid namn Olkiluoto 3 börjat testköra mot elnätet. Om allt går enligt plan kommer den vara i full produktion till sommaren. Prisskillnaderna var fortsatt stora mellan elområdena under mars, Luleå landade på 22,92 öre/kWh medan Malmö hade 154,54 öre/kWh.

En konsekvens av det pågående kriget i Ukraina är att de fossila bränslepriserna har stigit. Det beror på att det är en stor osäkerhet kring energitillgången i Europa eftersom en stor del av energitillförseln av kol, olja och gas levereras från Ryssland. USA och Storbritannien införde sanktioner som riktar in sig på oljeverksamheten i Ryssland, men än så länge har EU:s sanktioner inte riktat in sig på de ryska energileveranserna. Även om Norden inte använder särskilt mycket naturgas från Ryssland så är våra elsystem sammankopplade med kontinenten vilket gör att vi påverkas av vad som sker i övriga Europa. Priset på olja och kol har stigit i Europa medan utsläppsrätterna som föll något när kriget bröt ut nu har stigit lite. Även kursen på kronan har stigit lite mot euron vilket delvis beror på positiva tecken i förhandlingarna mellan Ryssland och Ukraina.

Vilket elavtal ska jag välja?

Just nu är det omöjligt att förutspå vart elpriserna kommer landa eftersom ingen vet hur situationen i Europa utvecklar sig. Vi ser däremot en prisskillnad mellan fast elpris och rörligt elpris som visat sig på senare tid. I skrivande stund så skiljer det ca 30 öre/kWh mellan det genomsnittliga månadspriset på roligt elpris och våra fasta elpriser. Då vi nu också går mot varmare tider så kan det vara anledning att välja ett rörligt elpris framöver och avvakta bindning. Vill du dessutom kunna styra din elanvändning mot timmar med lägre elpriser så bör du välja rörligt elpris med timpris.

Spotpriser Mars

Luleå (SE1): 22,92 öre/kWh

Sundsvall (SE2): 22,92 öre/kWh

Stockholm (SE3): 130,33 öre/kWh

Malmö (SE4): 154,54 öre/kWh