Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning
  • Nyheter

Sjunkande elpriser trots marknadsoro

December 2021 innebar ett rekordhögt rörligt elpris i hela Sverige. Även de fasta elpriserna drevs upp till historiskt höga nivåer.

Ima92934

Denna ”perfekta storm” som drabbade svenska elkunder var en kombination av kallt och högtrycksdominerat väder i Nordeuropa, liten vindkraftsproduktion, höga bränslepriser och problem med både vatten- och kärnkraft. En bit in januari fick vi mer gynnsamt väder, vilket förväntas hålla i sig med undantag för lite mer kyla här vid månadsskiftet till februari.

Den hydrologiska situationen har förbättrats under januari där underskottet nu krympt. Det genomsnittliga spotpriset för december i elområde Luleå (SE1) hamnade på 66,69 öre/kWh, det högsta spotpriset för en decembermånad sedan 2010. I Stockholm och Malmö (elområden SE3 och SE4) var spotpriserna tre gånger så höga i december och hamnade kring 190 öre/kWh.

På bränslemarknaden så är det stor oro kring vad som sker med de ryska gasleveranserna till Europa i och med den geopolitiska konflikten mellan Ukraina och Ryssland. Bränslemarknaden, och särskilt naturgasen, har därför uppträtt nervöst med stor volatilitet som följd. Oro för högre räntor tillsammans med situationen Ryssland–Ukraina har också sänkt humöret på världens börser.

Vilket elavtal ska jag välja?

Milt och blött väder har gjort att vi på senare tid fått se sjunkande elpriser. Fortfarande återstår en del av vintern, och i kombination med den pågående hotfulla geopolitiska situationen i Östeuropa finns risk för att priserna stiger igen.

Vill du veta vad din elkostnad kommer landa på framöver så är de fasta elpriserna på lite längre sikt på attraktiva nivåer. Det rörliga elpriset (BörsEl) har fått en gynnsam start på 2022, där elpriserna i norr är på betydligt lägre nivåer jämfört med innan jul. Det kan såklart öka vid kallare vinterväder, men förväntas vara fortsatt lågt när vi kommer till våren.

Spotpriser december

Luleå (SE1): 66,69 öre/kWh

Sundsvall (SE2): 66,69 öre/kWh

Stockholm (SE3): 180,74 öre/kWh

Malmö (SE4): 187,39 öre/kWh