Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning
  • Nyheter

Prisförändringar fjärrvärme 2020

Prisförändringar fjärrvärme 2020 (1)

På Luleå Energi är vi stolta över vårt konkurrenskraftiga fjärrvärmepris, vilket är till stor nytta för våra kunder. Värmen köper vi från det samägda bolaget LuleKraft och denna kostnad prisjusteras varje år enligt avtalet, vilket påverkar vår justering av fjärrvärmepriset. Något som också påverkar priset är våra övriga produktionskostnader, underhåll och investeringar – allt för att vår fjärrvärme även fortsättningsvis ska vara det enkla och bekväma alternativet för dig som kund.

Från och med 1 januari 2020 justerar vi priserna för fjärrvärme. De nya priserna hittar du under respektive sida.

Privatkund
https://www.luleaenergi.se/sv/privatkund/fjarrvarme/fjarrvarme/priser-och-avtalsvillkor/

Företag
https://www.luleaenergi.se/sv/foretagskund/fjarrvarme/priser-och-avtalsvillkor/