Priser och avtalsvillkor

Priser Luleå 

Prisförändring fjärrvärme från 1 januari 2020
På Luleå Energi är vi stolta över vårt konkurrenskraftiga fjärrvärmepris, vilket är till stor nytta för våra kunder. Värmen köper vi från det samägda bolaget LuleKraft och denna kostnad prisjusteras varje år enligt avtalet, vilket påverkar vår justering av fjärrvärmepriset. Något som också påverkar priset är våra övriga produktionskostnader, underhåll och investeringar – allt för att vår fjärrvärme även fortsättningsvis ska vara det enkla och bekväma alternativet för dig som kund.

För primäranslutna villor 2019

För primäranslutna villor 2020

Prisjusteringar 2020

  • Energikostnad (inkl. moms) 325,00 kr/MWh. Prisökning 17,5 kr/MWh.
  • Flödesavgift (inkl. moms ) 3,35 kr/m3. Prisökning 0,05 kr/m3.
  • Effektpriset är oförändrat.

Exempel: En villa med en årsanvändning av 20 MWh fjärrvärme får med det nya priset, fr.o.m 2020-01-01, en ökad kostnad med ca 29 kr/månad. Höjningen motsvarar 1,7 öre/kWh inkl. moms.  

För sekundäranslutna villor 2019

För sekundäranslutna villor 2020

Prisjusteringar 2020

  • Energikostnad (inkl. moms) 406,25 kr/MWh. Prisökning: 17,5 kr/MWh.
  • Effektpriset är oförändrat. 

Exempel: En villa med en årsanvändning av 20 MWh fjärrvärme får med det nya priset, fr.o.m 2020-01-01, en ökad kostnader med ca 29 kr/månad. Höjningen motsvarar 1,8 öre/kWh inkl. moms.

Priser Råneå 

Villor 2019

Villor 2020

Prisjusteringar 2020

  • Energikostnad (inkl. moms) 410 kr/MWh. Prisökning: 18,75 kr/MWh.
  • Flödesavgift (inkl. moms) 3,8 kr/m3. Prisökning: 0,05 kr/m3.
  • Effektpriset är oförändrat.

Exempel: En villa med en årsanvändning på 20 MWh fjärrvärme får med det nya priset, fr.o.m 2020-01-01, en ökad kostnad med ca 33 kr/månad. Höjningen motsvarar 2 öre/kWh inkl. moms.

Avtalsvillkor

Våra avtalsvillkor kan du läsa här. 

Effektbestämmelser fjärrvärmeleveranser

Läs om hur vi bestämmer effekten.