Priser och avtalsvillkor

Priser Luleå 

Primäranslutna villor 2020

Primäranslutna villor 2021

Prisjusteringar fr.o.m. 1 januari 2021, inkl. moms:

Energi + 1,3 öre/kWh
Flöde + 0,18 kr/m3

Den fasta avgiften är oförändrad.

  • För en normal villa med en årlig förbrukning på 20 MWh motsvarar prisjusteringen 28 kr/månad, inkl. moms.

Sekundäranslutna villor 2020

Sekundäranslutna villor 2021

Prisjusteringar fr.o.m. 1 januari 2021, inkl. moms:

Energi + 1,625 öre/kWh

Den fasta avgiften är oförändrad.

  • För en normal villa med en årlig förbrukning på 20 MWh motsvarar prisjusteringen 27 kr/månad, inkl. moms.

Priser Råneå 

Villor 2020

Villor 2021

Prisjusteringar fr.o.m. 1 januari 2021, inkl. moms:

Energi + 2,5 öre/kWh
Flöde + 0,2 kr/m3

Den fasta avgiften är oförändrad.

  • För en normal villa med en årlig förbrukning på 20 MWh motsvarar prisjusteringen 51 kr/månad, inkl. moms.

Avtalsvillkor

Våra avtalsvillkor kan du läsa här. 

Effektbestämmelser fjärrvärmeleveranser

Läs om hur vi bestämmer effekten.