Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning
  • Nyheter

Stora svängningar i elpriserna

Vi har i juni sett stora svängningar i spotpriserna. Under dagar med vindfattigt väder har vi sett höga spotpriser i hela landet. Vattentillgången i de svenska vattenmagasinen är på normala nivåer och förväntas förbättras ytterligare eftersom prognosen pekar på mera nederbördsrikt väder. I Norge är situationen mera kritisk då fyllnadsgraden i vattenmagasinen är på historiskt låga nivåer, vilket har påverkat de norska elpriserna uppåt.

Leabcykelny 2

Underhåll i elnätet gör att överföringsmöjligheterna mellan de olika elområdena i Sverige begränsas och kan göra att vi får fortsatt stora geografiska prisskillnader.

Den nordiska kärnkraften är just nu inne i sin revisionsperiod. För närvarande producerar den nordiska kärnkraften på 83 % av sin fulla kapacitet. Ringhals 3 är ute för revision till 1 juli. Den finska reaktorn Olkiluoto 3 beräknas vara åter i testproduktion 23 juni, vilket är nödvändigt då de finska elpriserna stigit efter att Ryssland stoppat elleveranserna till Finland som en följd av att man inte fick betalt i rubel.

EU har i sitt sjätte sanktionspaket mot Ryssland med ett importförbud mot rysk olja. Importförbudet gäller till en början endast olja som transporteras sjövägen. Det innebär att olja via ledningar temporärt kommer att flöda som vanligt till slutet på året då sanktionerna utökas ytterligare. Priserna på naturgas är på historiskt höga nivåer. Det finns en oro för gastillgången i Europa eftersom Ryssland står för ca 40 % av gasförsörjningen i Europa. I mitten på juni meddelade den ryska gasjätten Gazprom att de sänker gasflödet till Tyskland via Nord Stream med hänvisning till tekniska problem. Nyheten fick gaspriserna att stiga kraftigt. Den svenska kronan fortsätter vara svag mot euron och 1 euro handlas i skrivande stund till 10,63 SEK.

Vilket elavtal ska jag välja?

Vi är nu i en årstid med varmare väder och minskat uppvärmningsbehov, vilket dämpar efterfrågan på el. Det rörliga elpriset brukar normalt sett falla tillbaka under sommarmånaderna. Kunder med rörligt elpris får dock vara beredda på att det kan vara stora svängningar i elpriserna. Fasta elpriser befinner sig på historiskt höga nivåer och finns det ekonomiska utrymmet att klara tillfälliga pristoppar kan det därför vara läge att avvakta bindning.    

Spotpriser Maj

Luleå (SE1): 57,88 öre/kWh

Sundsvall (SE2): 57,88 öre/kWh

Stockholm (SE3): 102,86 öre/kWh

Malmö (SE4): 139,14 öre/kWh