Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning

Välj 100 % förnybar el

Som privatkund till Luleå Energi kan du alltid välja 100 procent förnybar el från energikällor som vind och vatten – dessutom från specifika energikällor med ursprungsgaranti.  Så att du säkert vet var din el kommer från. Gör ett bra val för framtiden – välj 100 procent förnybar el.

Miljo Low 16X10 Bg

Våra tre tillval – med 100 % förnybar el

Du som har något av våra vanliga elavtal BörsEl och Fast pris är garanterad 100 procent fossilfri el, alltså el från både förnybara källor och kärnkraft.

Men du som privatkund kan när som helst göra ett enkelt tillval för att få 100 procent förnybar el. Det är inte dumt. Det är snällt. Här har du dem:

Forsande vatten i bäck

VattenEl EPD: 100 % vattenkraft från Luleälven

  • Vill du ha 100 procent vattenkraft från Luleälven? Då ska du välja VattenEl EPD.
  • Vårt tillval VattenEl EPD ger besked om resursförbrukning, utsläpp, avfall, återvinning och markanvändning för varje kilowattimme el som produceras. Den gör det möjligt att jämföra olika produkters miljöegenskaper i ett livscykelperspektiv. Du får stenkoll på elen från vattenkraften, helt enkelt.
  • EPD står för Environment Product Declaration och innebär att elströmmen är certifierad enligt ISO 14025. Bara en sån sak.

Välj tillval

Vindkraft

VindEl: 100% svensk vindkraft

  • Vill du ha el från 100 procent vindkraft? Då ska du välja VindEl.
  • Vårt tillval VindEl produceras enbart från svenska vindkraftverk.
  • El från vindkraft har också låga utsläpp av koldioxid, och därmed en låg miljö- och klimatpåverkan.

Välj tillval

Solpark Highres

Bra Miljöval: Naturskyddsföreningens val

  • Med vårt tillval Bra Miljöval kommer elen endast från förnybara källor som lever upp till Naturskyddsföreningens hårda miljökrav.
  • Exempel på miljökrav? Vattenkraften får inte torrlägga vattendrag, vindkraften får inte stå i känsliga naturområden, och biobränslen måste komma från kontrollerade skogsbruk som tar hänsyn till biologisk mångfald.
  • För vårt tillval Bra Miljöval är det Svenska Naturskyddsföreningen som är garant för elens miljöriktighet.

Välj tillval

Gör ditt förnybara tillval – så här funkar det

Du som väljer något av våra förnybara tillval behåller samma elhandelsavtal som tidigare, fast med ett aktivt tillval som garanterar att all din el kommer från förnybara ursprungskällor. Enkelt.

Bra att veta om du väljer 100 % förnybar el

För att få ett helt förnybart elavtal så får du i nuläget lägga till en slant. Det beror på att efterfrågan på förnybart är stor, samtidigt som tillgången på solenergi, vindkraft och vattenkraft kan skifta med vädrets makter som vind, nederbörd och kyla.

Vad är ursprungsgarantier?

Ursprungsgarantier garanterar att motsvarande mängd el som du köper också producerats från en specifik energikälla, som vattenkraft från Luleälven. Tillvalen som du själv kan göra under förnybar el garanterar att du får förnybar el från utvalda energikällor. Ursprungsgarantierna är elektroniska dokument där det går att spåra tillbaka i produktionen och se var och hur elen är producerad.

Priser på förnybar el

För att få ett 100 procent förnybar el så får du i nuläget lägga till en slant. Det beror på att efterfrågan på förnybart är stor, samtidigt som tillgången på solenergi, vindkraft och vattenkraft kan skifta med vädrets makter som vind, nederbörd och kyla. Här nedan ser du priserna på förnybar el.

  2 000 kWh 10 000 kWh 20 000 kWh
VattenEl EPD 4 öre/kWh 80 kr/år 400 kr/år 800 kr/år
VindEl 4 öre/kWh 80 kr/år 400 kr/år 800 kr/år
Bra Miljöval 4,5 öre/kWh 90 kr/år 450 kr/år 900 kr/år
* Priser exklusive moms

Gör ditt förnybara val

100% förnybar el

Har du ett elavtal hos oss? *
Vilket tillval vill du ha? *

Du behöver ett elavtal från oss. Teckna elavtal och gör ett förnybart tillval här.

Teckna elavtal

Se elpriset där du bor

Elpriset varierar beroende på var i Sverige din fastighet finns. Fyll i ditt postnummer för att ta reda på vad elpriset är i kommunen där du bor.