Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning

Priser Fjärrvärme Luleå 2023

Prisjusteringar fr.o.m. 1 januari 2023:

Energipris   

 

Kr/MWh (inkl. moms)

Sommar

+ 17,50 kr

Vår och Höst

+ 22,5 kr

Vinter

+ 36,25 kr

Flödespris Primäranslutning

 

Per m3 (inkl. moms)

Jun - Aug

Oförändrat

Sept - Maj

+ 0,36 kr

Flödespris Sekundäranslutning

 

Per m3 (inkl. moms)

Jun - Aug

Oförändrat

Sept - Maj

+ 0,24 kr

 

Effektpris  

 

kW/år (inkl. moms)

5-25 kW

+ 7,50 kr

Över 26 kW

Se Företag 2023

 

Prisinformation Luleå 2023 - Primäranslutning

Prisexempel enligt Energimarknadsinspektionens författningssamling EIFS 2009:3 4§. Alla priser är inklusive moms.

Kundkategori småhus

Årlig förbrukning i MWh

Total kostnad/år

Varav under året fast del

Varav under året rörlig del

15 MWh

10 457

3 381

7 076

20 MWh

13 492

4 058

9 434

30 MWh

19 561

5 410

14 151

40 MWh

26 307

7 439

18 868

Vid beräkning av flödesavgifter används faktorn 23,0 m3 fjärrvärmevatten per MWh, vilket är medelvärdet för primäranslutna småhus i Luleå.

Prisinformation Luleå 2023 - Sekundäranslutning

Kundkategori småhus

Årlig förbrukning i MWh

Total kostnad/år

Varav under året fast del

Varav under året rörlig del

15 MWh

10 271

3 381

6 890

20 MWh

13 244

4 058

9 186

30 MWh

19 189

5 410

13 779

40 MWh

25 811

7 439

18 373

Vid beräkning av flödesavgifter används faktorn 33,4 m3 fjärrvärmevatten per MWh, vilket är medelvärdet för sekundäranslutna småhus i Luleå.

Priskomponenter Luleå 2023

Fjärrvärmepriset bygger på tre olika priskomponenter: Energipris, flödespris och effektpris.

Energipris             

 

Kr/MWh (inkl. moms)

Öre/kWh (inkl. moms)

Sommar

228,75

22,88

Vår och Höst

300

30

Vinter

473,75

47,38

Sommar: jun-aug
Vår och höst: mar-maj, sep-nov
Vinter: dec-feb

Flödespris Primäranslutning

 

Kr/m3 (inkl. moms)

Jun - Aug

0,0

Sept - Maj

4,73

Flödespris Sekundäranslutning

 

Kr/m3 (inkl. moms)

Jun - Aug

0,0

Sept - Maj

3,10

Effektpris per kW/år

Dygnsmedeleffekt (E)

Kr/år (inkl. moms)

5-25 kW

676,25*E

Över 26 kW

Se Företag 2023

Effektpriset grundas på uppmätta värden av fastighetens värmeförbrukning per dygn delat med 24 timmar.
E = Aktuell dygnsmedeleffekt (kW)