Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning

Priser Fjärrvärme Luleå 2024

Prisjusteringar fr.o.m. 1 januari 2024:

Energipris   

 

Kr/MWh (inkl. moms)

Sommar

+ 16,25 kr

Vår och Höst

+ 20,00 kr

Vinter

+ 31,25 kr

Flödespris Primäranslutning

 

Per m3 (inkl. moms)

Jun - Aug

Oförändrat

Sept - Maj

+ 0,29 kr

Flödespris Sekundäranslutning

 

Per m3 (inkl. moms)

Jun - Aug

Oförändrat

Sept - Maj

+ 0,36 kr

 

Effektpris  

 

kW/år (inkl. moms)

5-25 kW

+ 0,00 kr

Över 26 kW

Se Företag 2024

 

Prisinformation Luleå 2024 - Primäranslutning

Prisexempel enligt Energimarknadsinspektionens författningssamling EIFS 2009:3 4§. Alla priser är inklusive moms.

Kundkategori småhus

Årlig förbrukning i MWh

Total kostnad/år

Varav under året fast del

Varav under året rörlig del

15 MWh

10 919

3 381

7 537

20 MWh

14 107

4 058

10 050

30 MWh

20 485

5 410

15 075

40 MWh

27 538

7 439

20 099

Vid beräkning av flödesavgifter används faktorn 23,0 m3 fjärrvärmevatten per MWh, vilket är medelvärdet för primäranslutna småhus i Luleå.

Prisinformation Luleå 2024 - Sekundäranslutning

Kundkategori småhus

Årlig förbrukning i MWh

Total kostnad/år

Varav under året fast del

Varav under året rörlig del

15 MWh

10 921

3 381

7 540

20 MWh

14 111

4 058

10 053

30 MWh

20 490

5 410

15 080

40 MWh

27 545

7 439

20 106

Vid beräkning av flödesavgifter används faktorn 33,4 m3 fjärrvärmevatten per MWh, vilket är medelvärdet för sekundäranslutna småhus i Luleå.

Priskomponenter Luleå 2024

Fjärrvärmepriset bygger på tre olika priskomponenter: Energipris, flödespris och effektpris.

Energipris             

 

Kr/MWh (inkl. moms)

Öre/kWh (inkl. moms)

Sommar

245,00

24,50

Vår och Höst

320,00

32,00

Vinter

505,00

50,50

Sommar: jun-aug
Vår och höst: mar-maj, sep-nov
Vinter: dec-feb

Flödespris Primäranslutning

 

Kr/m3 (inkl. moms)

Jun - Aug

0,0

Sept - Maj

5,01

Flödespris Sekundäranslutning

 

Kr/m3 (inkl. moms)

Jun - Aug

0,0

Sept - Maj

3,46

Effektpris per kW/år

Dygnsmedeleffekt (E)

Kr/år (inkl. moms)

5-25 kW

676,25*E

Över 26 kW

Se Företag 2024

Effektpriset grundas på uppmätta värden av fastighetens värmeförbrukning per dygn delat med 24 timmar.
E = Aktuell dygnsmedeleffekt (kW)