Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning

Fjärrvärmepriser Råneå 2023

Prisjusteringar fr.o.m. 1 januari 2023:

Energipris            

 

Kr/MWh (inkl. moms)

Sommar

+ 37,5 kr

Vår och Höst

+ 45 kr

Vinter

+ 52,5 kr

Flödespris 

 

Per m3 (inkl. moms)

Jun - Aug

Oförändrat

Sept - Maj

+ 0,45 kr

Effektpris        

 

kW/år (inkl. moms) 

5-25 kW

+ 7,50 kr

26+ kW

Se Företag Råneå 2023

 

Prisinformation Råneå 2023

Prisexempel enligt Energimarknadsinspektionens författningssamling EIFS 2009:3 4§. Alla priser är inklusive moms.

Kundkategori småhus

Årlig förbrukning i MWh

Total kostnad/år

Varav under året fast del

Varav under året rörlig del

15 MWh

13 001

3 381

9 620

20 MWh

16 884

4 058

12 827

30 MWh

24 650

5 410

19 240

40 MWh

33 092

7 439

25 654

Vid beräkning av flödesavgifter används faktorn 26,9 m3 fjärrvärmevatten per MWh, vilket är medelvärdet för småhus i Råneå.

Priskomponenter Råneå 2023

Fjärrvärmepriset bygger på tre olika priskomponenter: Energipris, flödespris och effektpris.

Energipris             

 

Kr/MWh (inkl. moms)

Öre/kWh (inkl. moms)

Sommar

413,75

41,38

Vår och Höst

490,0

49,0

Vinter

571,25

57,13

Sommar: jun-aug
Vår och höst: mar-maj, sep-nov
Vinter: dec-feb

Flödespris 

 

Kr/m3 (inkl. moms)

Jun - Aug

0,0

Sept - Maj

4,95

Effektpris per kW/år (inkl. moms)       

Dygnsmedeleffekt (E)

Kr/år (inkl. moms)

5-25 kW

676,25*E

26+ kW

Se Företag Råneå 2023

Effektpriset grundas på uppmätta värden av fastighetens värmeförbrukning per dygn delat med 24 timmar.
E = Aktuell dygnsmedeleffekt (kW)