Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning

Småhuskunder Råneå

Prisjusteringar fr.o.m. 1 januari 2022:

Energipris            

 

kWh (inkl. moms)

Sommar

+ 2,00 öre

Vår och Höst

+ 2,13 öre

Vinter

+ 2,63 öre

Flödespris 

 

Per m3 (inkl. moms)

Jun - Aug

Oförändrat

Sept - Maj

+ 0,21 kr

Effektpris        

 

kW/år (inkl. moms) 

5-25 kW

+ 18,75 kr

26-

Se Företag Råneå

 

Prisinformation Råneå 2022 - småhus

Prisexempel enligt Energimarknadsinspektionens författningssamling EIFS 2009:3 4§. Alla priser är inklusive moms.

Kundkategori småhus

Årlig förbrukning i MWh

Total kostnad/år

Varav under året fast del

Varav under året rörlig del

15 MWh

12 082

3 334

8 739

20 MWh

15 664

4 013

11 652

30 MWh

22 827

5 350

17 477

40 MWh

30 659

7 356

23 303

Vid beräkning av flödesavgifter används faktorn 26,9 m3 fjärrvärmevatten per MWh, vilket är medelvärdet för småhus i Råneå.

Priskomponenter Råneå 2022 – småhus

Fjärrvärmepriset bygger på tre olika priskomponenter: Energipris, flödespris och effektpris.

Energipris             

 

Kr/MWh (inkl. moms)

Öre/kWh (inkl. moms)

Sommar

376,25

37,625

Vår och Höst

445,0

44,50

Vinter

518,75

51,875

Sommar: jun-aug
Vår och höst: mar-maj, sep-nov
Vinter: dec-feb

Flödespris 

 

Kr/m3 (inkl. moms)

Jun - Aug

0,0

Sept - Maj

4,5

Effektpris per kW/år (inkl. moms)       

Dygnsmedeleffekt

Kr/år (inkl. moms)

5-25 kW

668,75*E

26- kW

Se Företag Råneå

Effektpriset grundas på uppmätta värden av fastighetens värmeförbrukning per dygn delat med 24 timmar.
E = Aktuell dygnsmedeleffekt (kW)