Gå till navigering Gå till innehåll

Om Luleå Energi

Luleå Energi

Koncernen består av moderbolaget Luleå Energi, de helägda dotterbolagen Luleå Energi Elnät och Lunet, det till 91 procent ägda dotterbolaget Bioenergi i Luleå. Lulekraft ägs till 50 procent av Luleå Energi. Moderbolaget Luleå Energi AB:s affärsområden omfattar elhandelsverksamhet, energitjänster samt produktion och distribution av fjärrvärme och fjärrkyla. Moderbolaget ägs till 100 procent av Luleå Kommunföretag AB.

Affärsområden

Elnät
Vi äger och driver elnätet i Luleå och har som strategi att hålla bland Sveriges lägsta avgifter och hög leveranssäkerhet till kunderna.

Värme och kyla
Luleåborna har länge haft Sveriges billigaste fjärrvärme. Det är också en miljöriktig produkt med nära 100 procent anslutning där vi byggt ut fjärrvärmenätet. Fjärrkyla finns för närvarande tillgängligt för större fastigheter i centrum.

Marknad
Vårt uppdrag är att vårda och stärka våra kundrelationer. Affärsområdet ska erbjuda dig som kund attraktiva produkter som hjälper dig i din vardag och vi vill bygga långsiktigt förtroende för varumärket Luleå Energi, idag och i framtiden.

Bioenergi
Luleå Energis dotterbolag Bioenergi AB, med dess tillverkning av bränslepellets är en viktig del av Luleås energisystem. Råvaran kommer från restprodukter från skogs- och sågverksindustrin. Läs mer på bioenergilulea.se

Lunet
Lunet bygger fibernätet i Luleå och målsättningen är att skapa en framtids- och driftsäker internetinfrastruktur med höga hastigheter för kommunens alla företag och invånare.

Lukab
LuleKraft AB driver Luleås kraftvärmeverk som tar tillvara på befintlig processgas och producerar elkraft och fjärrvärme, utan extra utsläpp eller ökad påverkan på miljön.