Gå till navigering Gå till innehåll

Fjärrvärme av sådant som blir över

Bakom en bekväm vardag döljer sig ett envist arbete att hitta restresurser att ta till vara på. Överallt omkring oss finns energi som kan användas till något nytt istället för att gå till spillo. Vi på Luleå Energi har flera hållbara lösningar där vi tillsammans med andra hittat sätt att värma såväl hus som vatten. Men vi slutar inte där. När industrin och samhället förändras letar vi kontinuerligt efter nya källor, och ser oss om efter fler saker vår klimatsmarta värme kan skapa förutsättningar för. Framför oss ligger utmaningar i hur vi producerar, tillgängliggör och lagrar för att använda senare. Vi är övertygade om att vi är en del av lösningen. Men vi är långt ifrån ensamma. Vi behöver också samverka med andra aktörer som vill tänka nytt. Och så behöver vi dig.

Kort om vår fjärrvärme

Fjärrvärmen produceras i huvudsak i kraftvärmeverket Lulekraft AB, ett företag samägt av SSAB och Luleå Energi. Bränslet är brännbar överskottsgas från SSAB Tunnplåts ståltillverkning. Kraftvärmeverket har en kapacitet på 200 MW värme och närmare 100 MW el.

Luleå Energi har fyra stora panncentraler (totalt 350 MW) i reserv som kan ersätta kraftvärmeverket vid eventuella driftstopp, samt fungerar som spetslastanläggningar vid riktigt kall väderlek. Dessa är belägna inom Aronstorp, Bergnäset, Gammelstad och Porsön. Bränslet i panncentralerna är bland annat överskottsgas, pellet, el och bioolja. 

Ett väl utbyggt nät

40 mil
Luleås fjärrvärmenät består av 40 mil fjärrvärmeledningar.

Många kunder

31 000
31 000 hushåll värms med hjälp av fjärrvärme.

Återvinning

90 %
Ungefär 90% av fjärrvärmen produceras från restenergier från industrin.

Vår prismodell

Leab Likaiglasen 16X9

Vår prismodell

Alla fjärrvärmeanslutna kunder i Luleå har samma prismodell. Målsättningen är att vi gemensamt ska nyttja fjärrvärmen smartare, och att du som kund kan vara med och påverka dina kostnader.

Mer om prismodellen Räkna ut din fjärrvärmekostnad

Så ser vår energimix ut

Headerbild

Mr Fjärrvärme besvarar dina frågor

Har du frågor och funderingar om framtidens fjärrvärme i Luleå? Det är inte konstigt, det är en viktig fråga för många Luleåbor. Mr Fjärrvärme har många av svaren. Hans riktiga namn är Magnus Johansson och är chef Värme & Kyla på Luleå Energi. Här kan du se filmer där Magnus svarar på många av Luleås stora fjärrvärme-frågor.

Mr Fjärrvärme

Illustration Pelletspanna2

Framtidsäkrad fjärrvärme i Råneå

För att säkerställa en fortsatt miljövänlig, stabil och säker leverans av fjärrvärme till kunder i Råneå investerar Luleå Energi i en ny fastbränslepanna. Bytet är en del i de investeringar vi på Luleå Energi gör i omställningen mot ett fossilfritt och hållbart samhälle.

Läs mer

MG 4007

Förstärkning - Distributionsnät

Som en del i att säkra fjärrvärmen i Luleå i framtiden har Luleå Energi påbörjat processen med att genomföra förstärkningar i det befintliga fjärrvärmenätet. Detta innebar att vi kan maximera nyttjandet av restvärme och därmed minska behovet av att förbruka eldningsolja.

Läs mer

Vanliga frågor

Dessa uppgifter finns på Mina Sidor samt på din faktura.

Fjärrvärme faktureras varje månad och vi fakturerar den faktiska förbrukningen.

Du får två års garanti på material och fem år på arbete. När garantitiden på fjärrvärmecentralen har gått ut kan man teckna serviceavtalet TryggVärme.

Du som är kund äger och ansvarar för undercentralen plus ledningen från avstängningsventilen innanför husgrunden förutom värmemätaren. Vi äger och ansvarar för ledningarna fram till och med avstängningsventilerna samt värmemätaren.

Har du ett hus inom Luleås stadsdelar kan du också få fjärrvärme. Utbyggnaden sker efter intresseanmälan och säsongsvis (maj-oktober) beroende på efterfrågan. Du kan läsa mer och göra en intresseanmälan via länken nedan.

Intresseanmälan fjärrvärme

Med TryggVärme kan du försäkra dig om en fjärrvärmeanläggning i gott skick, och skulle det hända något med din central finns vi där och hjälper dig. Dygnet runt, året om. 

Läs mer om TryggVärme

Luleü Energi 2 Final 1 1
Energilager

Vårt energilager

Vårt stora energilager ökar den miljövänliga fjärrvärmeproduktionen och fungerar som en extra buffert vid eventuella störningar i värmeleveransen.