Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning

Visselblåsarfunktion

På Luleå Energi är vi angelägna om att leva efter gällande lagar, riktlinjer och principer. Därför vill vi göra det möjligt att tidigt fånga upp och agera på signaler om eventuella missförhållanden inom företaget.

Vår förhoppning är att det alltid ska kännas naturligt att prata med oss direkt om du ser saker som inte borde förekomma, men det ska också vara möjligt att anonymt påtala problem. Därför erbjuder vi en visselblåsarkanal tillsammans med Lantero. Oavsett om du är anställd, kund eller leverantör så ska du kunna uppmärksamma problem på ett sätt som känns tryggt och bra för dig.

Systemet är främst avsett att fånga upp allvarliga avvikelser från lag, uppförandekod eller liknande. Alla anmälningar kommer att behandlas, men om de bedöms ligga utanför systemets syfte kommer de inte att handläggas enligt systemets bestämda rutiner.

För att göra en anmälan går du in på nedan externa webbplats och fyller i ett formulär med relevant information. Oberoende utredare kommer sedan att bedöma ärendena och återkoppla till en speciellt utsedd förtroendegrupp inom Luleå Energi med rekommendation för vidare åtgärder.

OBS! För att garantera din anonymitet, rekommenderar vi dig att:

  • Använda en dator utanför din arbetsgivares nätverk när du rapporterar, då webbtrafik från arbetsplatsen kan vara spårbar.
  • Kopiera och klistra in länken nedan i din webbläsare.
  • Om du har en QR-läsare i mobilen kan du också skanna QR-koden nedan och komma direkt till rapporteringssidan. Se då till att mobilen inte är uppkopplad mot arbetsplatsens wifi.

Rapportera här