Gå till navigering Gå till innehåll

Ett effektivt elnät

Ibland är det du inte ser viktigast av allt. Runtomkring oss, i marken, mellan byggnader och stadsdelar, flödar ett komplext system som är själva hjärtat i allas vår vardag. Elnätet måste fungera, idag och i morgon. Det är infrastrukturen som gör det möjligt att med trygghet njuta av midvinterkylan. Som skapar möjligheter för dig att välja elbil, eller skicka tillbaka panelproducerad solenergi till andra kunder. Vi på Luleå Energi har som mål att i samma stund som våra kunder vill göra nya, smartare framtidsval –  ska förutsättningarna redan finnas. Vart än teknikutvecklingen tar oss, hur smarta våra hem och automatiserade våra industrier blir – så fortsätter vi ligga steget före. När du inte lägger märke till det så fungerar elnätet som bäst.

Kort om vårt elnät

Kort om vårt elnät

Luleå Energi Elnät AB svarar för drift, underhåll och nybyggnad av elnätet samt mätning och rapportering av elanvändningen i Luleå kommun.

Mer fakta om vårt elnät

Ledningsnätets totala längd

391 mil
Elnätet i Luleå kommun är sammanlagt 391 mil långt. Nästan som från Luleå till Gibraltar.

Leveranssäkerhet

99,98 %
Tillgängligheten i vårt elnät är 99,98%.

Investeringar

117 Mkr
Vi investerar drygt 117 miljoner kronor i att framtidssäkra vårt elnät.

Energiomsättning

806 GWh
Vi omsätter 806 GWh i vårt elnät årligen.

Vanliga frågor

Elnätet är de ledningar som går hem till dig medan elhandeln är den el som du förbrukar och köper från ditt valda elhandelsbolag. 

Med solceller kan du producera din egen el och blir mikroproducent. Den el som du inte använder själv kan du sedan sälja tillbaka till valfritt elhandelsföretag. Via länken kan du läsa mer om vad det innebär att vara mikroproducent.

Läs mer om mikroproduktion

Med en enkel beställning så hjälper vi dig med ström när du bygger nytt eller vid ett tillfälligt event. En tillfällig anslutning innebär att du får tillgång till el under en begränsad tid. Det kan vara aktuellt i samband med till exempel nybyggnation, reparation eller rivning av en byggnad. En tillfällig anslutning kan också användas till ett musikevent, en utställning, försäljning, ett mötestält eller liknande. Du kan läsa mer och beställa tillfällig anslutning via länken nedan. 

Beställ tillfällig anslutning

Att fälla träd på en elledning kan vara förenat med livsfara. Därför ska du alltid kontakta oss för en kostnadsfri rådgivning/bevakning av trädfällningen. Du kan beställa rådgivning/bevakning av trädfällning via länken nedan.

Beställ rådgivning/bevakning

Energiskatten är något som under många år funnits i Sverige och dess storlek/summa bestäms av riksdagen. Hur mycket du ska betala i energiskatt beror på vilken sorts skatt du ska betala; normal eller reducerad där detta definieras beroende på var i landet du bor.

Läs mer

Du kan se vilka anslutningspriser som gäller via länken nedan.

Se anslutningspriser

 • Elpris - den el du förbrukar

  Du kan själv påverka hur mycket du betalar för din el. Dels kan du minska mängden el du använder, dels kan du välja det elhandelsföretag och elavtal som passar dig.
 • Elnätsavgift - en abonnemangsavgift och en rörlig överföringsavgift

  Abonnemangsavgiften utgår från storleken på din huvudsäkring. Se därför till att du inte har en större huvudsäkring än du behöver. Den rörliga avgiften påverkas av hur mycket el du använder.
 • Skatter

  I det totala elenergipriset ingår skatt och myndighetsavgifter med cirka 30-40 procent.

Med timvärden i vår app har du möjlighet att se och följa upp din elanvändning under dygnets alla timmar, året om. Du anmäler ditt intresse direkt i vår app – så sköter vi resten. Du kan läsa mer om timvärden via länken nedan. 

Läs mer om timvärden

Det är Luleå Energi Elnät som sköter driften av Luleås elnät. Upplever du strömavbrott kan du hitta information om pågående avbrott via vår driftinformation. Visar driftinformationen inte att du har avbrott kan du läsa igenom checklistan för vad du kan tänka på innan du anmäler avbrott till oss. 

Innan jag anmäler strömavbrott

När du vill beställa en nyanslutning till elnätet behöver du anlita en behörig elinstallatör för att utföra elinstallationen som skickar in föranmälan till oss varpå du får ett pris (en offert) av oss. Du kan läsa mer om hur det går till med nyanslutning via länken nedan.

Anslutning till elnätet

Om du vill byta till större eller mindre mätarsäkring skall behörig elinstallatör anlitas. Vilken storlek du behöver på din säkring beror bland annat på:

 • hur energikrävande apparater du har
 • storleken på din elanvändning
 • hur din elanvändning fördelar sig över tiden

Koncessionsområde för Luleå Energi Elnät hittar du på Elområden.se. Välj område LUL (nätområde efter kod) och klicka på visa.

Se koncessionsområde

Lulea╠È Energi 2888 Web
Mikroproduktion

Producera din egen el

Funderar du på att sätta upp solceller på huset, eller är du intresserad av ett eget litet vindkraftverk på tomten? Då kan du bli mikroproducent. Genom att bli mikroproducent får du både kontroll över din elanvändning och bidrar till att skapa ett mer hållbart energisystem. Här har vi samlat den viktigaste informationen till dig som är intresserad av mikroproduktion.

Producera din egen el

Innan Du Gräver
Kostnadsfri anvisning inför grävarbeten

Innan du gräver

Du som ska gräva på gator, i trädgården, vid tomtgränsen eller på skogs- och ängsområden måste först ta reda på var det går el-, optokablar och fjärrvärmekulvertar. 

Fälla Träd
Kostnadsfri rådgivning/bevakning

Innan du fäller träd

Att fälla träd på en elledning kan vara förenat med livsfara. Därför ska du alltid kontakta oss för en kostnadsfri rådgivning/bevakning av trädfällningen.

Anmäl klotter

Vi på Luleå Energi strävar efter att hålla efter klotter som görs på våra anläggningar och är tacksamma för all hjälp vi kan få för att stävja detta problem.