Gå till navigering Gå till innehåll

Års- och hållbarhetsredovisning 2023

Års- och hållbarhetsredovisning 2023

Vi blickar tillbaka på ett otroligt händelserikt år. Viktiga investeringar i vårt energisystem, nya samarbeten för fossilfria restenergier, framgångsrika rundabordssamtal som frigjort effekt, en kultur och ett jämställdhetsarbete som prisats på den nationella arenan, och mycket mer om framtidens energi och omställningen i norr. Här har du vårt 2023. Här har du Luleås Energi.

Malin Larsson Luleå Energi 10
VD-ord

Vi gör skillnad för Luleå en lång tid framöver

Vi kan se tillbaka på ett händelserikt år. Vissa av oss har kanske aldrig jobbat med frågor som är så komplexa och med så tighta tidplaner. Ibland behöver jag påminna mig själv om varför vi gör det. Jag landar ofta i att det för mig handlar mycket om det här: Det vi gör i dag lägger grunden till någonting som gör skillnad och skapar värde för Luleå en lång tid framöver.

Läs mer

FN Global

Hållbarhetsarbetet är inarbetat i affärsplanen

Luleå Energis hållbarhetsarbete grundar sig i en väsentlighetsanalys. Analysen har utmynnat i fem väsentliga områden som sedan har lyfts in i affärsplanen.

Läs mer

Året i korthet

Nyckeltal

33%

Utdelning till Luleå kommun

2023 uppgick utdelningen till Luleå kommun 52 525 tkr, vilket motsvarar 33% av resultatet efter finansiella poster exklusive reavinst vid bolagsförvärv.

81.5%

Nöjd medarbetarindex (NMI)

NMI baseras på tre frågor som presenteras i en skala mellan 0–10 och resulterar i ett index, 81,5 av 100.

87.5%

Andel återvunnen energi till fjärrvärme

Under 2023 ökade andelen återvunnen/tillvaratagen energi i Luleås fjärrvärmesystem till 87,5%. Andelen förnyelsebar energi ligger på ungefär samma nivå som 2022, då andelen återvunnen energi var 86%.

Fördjupa dig i 2023

Tidigare års- och hållbarhetsredovisningar

Här kan du ta del av våra tidigare redovisningar. Äldre än 2021 ligger i ett system där du kan växla år i menyn uppe till höger. 

20222021Äldre än så