Gå till navigering Gå till innehåll

Fjärrkyla - enkelt, tryggt och hållbart

Fjärrkyla är ett system för att försörja fastigheter med kyla för komfort- eller processbehov och distribueras från en central anläggning. Fjärrkyla fungerar med andra ord efter samma princip som fjärrvärme, fast tvärtom. Och precis som fjärrvärme kan fjärrkyla utvinnas på flera olika sätt. En smart och miljövänlig teknik är frikyla, där man nyttjar naturliga temperatursänkor, till exempel sjöar och vattendrag, berggrund och snömagasin. Fjärrkylan i Luleå kommer från Luleälvens kalla vatten.

Luleälv

Kyla direkt från Luleälv

Luleå Energi använder sig av det kalla vattnet på botten av Luleälven för att leverera process- och komfortkyla. Det är en mycket driftsäker och energieffektiv metod som nyttjar det fysikaliska fenomenet att vattnet är som tyngst vid plus fyra grader. För att säkerställa leveransen kompletteras fjärrkyla med maskinkyla, också den kyld med vatten från älven.

Så funkar fjärrkyla

Fördelar

Tar lite plats

  • Du behöver avsätta betydligt mindre utrymme än för en egen kylanläggning.

Slipper störande ljud

  • Du slipper kylkompressorernas buller och vibrationer.

Slipper dyr service

  • Du slipper dyr service och underhåll genomfört av behörig kyltekniker.

Slipper administration

  • Du behöver inte utföra lagstadgad miljöanmälan, kontroll och dokumentation.

Hög driftsäkerhet

  • Du får en hög tillförlitlighet och bekymmersfri drift.

Energieffektivt och miljövänligt

  • Du får en energieffektiv och miljövänlig komfortkyla.

Skräddarsydd lösning

  • Du kan skräddarsy investeringsupplägget utifrån behov.

Så ser vår energimix ut

Hör av dig till oss

Vill du veta mer om fjärrkyla och få förslag på hur vi kan hjälpa dig att få en enkel, trygg och hållbar kyllösning? Kontakta oss! Ring 0920-26 44 00 eller mejla till fjarrkyla@luleaenergi.se

*Läs våra allmänna avtalsvillkor.