Gå till navigering Gå till innehåll

Information om dina rättigheter

Information om dina rättigheter

Vi vill att du som kund är nöjd med oss och våra tjänster, därför får du gärna vända dig till vår kundservice om vi inte uppfyller de förväntningar du har. Vi finns tillgänglig via mejl: klagomal@luleaenergi.se eller via telefon: 0920-26 44 00

Dina åsikter bidrar till att vi blir bättre. 

Läs mer om dina rättigheter i Ellagen: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/ellag-1997857_sfs-1997-857

Du kan även vända dig till:

Luleå Kommuns Konsumentvägledare:
https://www.lulea.se/omsorg--stod/konsumentvagledningen.html

Konsumenternas energimarknadsbyrå:
Telefon: 08-522 789 50
Hemsida: https://www.energimarknadsbyran.se/

Allmänna Reklamationsnämnden:
Telefon: 08-508 860 00
Box 174
101 23 Stockholm
Hemsida: www.arn.se

Energimarknadsinspektionen – prövar villkor och pris för anslutning till elnätet:
Telefon: 016-16 27 00
Hemsida: www.ei.se

Oberoende användarrådgivning

Luleå Kommuns Energi- och Klimatrådgivare:
https://www.lulea.se/boende--miljo/energi-klimat-el--varme/energi--och-klimatradgivning.html

Ångerrätt:
Konsumentverkets blankett för ångerrätt kan du ladda ner här.

 

Vi tar tacksamt emot dina åsikter. Då hjälper du oss och branschen att bli bättre!