Gå till navigering Gå till innehåll

Byggkraftsskåp

LEAB Byggel Small

Byggkraftskåp

Vid ett villabygge kan man behöva en tillfällig elanslutning. Luleå Energi Elnät kan vid sådana tillfällen hyra ut byggkraftskåp för den tid det tar innan den permanenta servisen är förlagd, dock längst ett år.

Exempel på andra tillfälliga leveranser är marknader och scener för uppträdanden. Luleå Energi Elnät har egna byggkraftskåp för max 63 A. Större skåp än dessa går att hyra på den öppna marknaden.

Här beställer du upp- och nedkoppling av byggström.  

  Beställ uppkoppling  Beställ nedkoppling 

 

Avgifter

I de fall byggkraften inte utgörs av ett byggkraftskåp hanteras abonnemangs- och prisfrågor som vid normala anslutningar. Tillfälliga serviser för vilka anslutningsavgift inte erlagts debiteras som byggkraft.

För till- och frånkoppling debiteras en fast avgift:

Produkt: Exkl. moms: Inkl. moms:
Byggkraftskåp (63 A) 2 500 kr 3 125 kr

Avgift för förbrukning tillkommer. Byggkraft normalt i max 1 år, efter ett år tas en förhöjd nätavgift på 30% ut.

Vid stora extrakostnader, t.ex. båttransporter, tas verklig kostnad ut.

Nätavgifter och hyreskostnad:

Produkt: Exkl. moms: Inkl. moms:
Byggkraftskåp (63 A) 44 kr/dag 55 kr/dag