Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning

Så ansluter du din mikroproduktionsanläggning

Funderar du på att sätta upp solceller på huset, eller är du intresserad av ett eget litet vindkraftverk på tomten? Då kan du bli mikroproducent. Det tycker vi på Luleå Energi är positivt och tyder på ett värdefullt personligt engagemang.

Lulea╠È Energi 2888 Web

Genom att bli mikroproducent får du både kontroll över din elanvändning och bidrar till att skapa ett mer hållbart energisystem. Här har vi samlat den viktigaste informationen till dig som är intresserad av mikroproduktion.

Checklista – du ska:

  • Producera el främst för eget bruk
  • Teckna ett inmatningsabonnemang hos ditt nätbolag

Vad menas med mikroproduktion?

Om du producerar egen förnybar el i liten skala kallas du för mikroproducent. Med förnybar el menas främst den som framställs från sol, vind och vatten. 

Mikroproducent blir du om du som kund med en produktionsanläggning med en maxeffekt på 43,5 kW och med en huvudsäkring på max 63 ampere (A).

Hur gör jag för att bli mikroproducent?

Läs på om mikroproduktion och ta reda på vilka förutsättningar som gäller för dig där du bor. Överväg val av teknik, undersök tillståndskrav och möjlighet till ersättning och bidrag. Kontakta Luleå Energi Elnät i ett tidigt skede för en kontroll av förutsättningarna. Kontakta sedan en auktoriserad elinstallatör. Elinstallatören gör en föranmälan om elproduktion hos oss på Luleå Energi. Om något arbete behöver utföras på din anslutning till elnätet skickar vi en offert för detta. Elinstallatören får sedan ett medgivande från oss så att arbetet kan påbörjas. När det är klart skickar elinstallatören en färdiganmälan till oss. När vi fått in färdiganmälan byter vi din elmätare. Den ska både mäta elen som produceras och konsumeras. Det är kostnadsfritt, upp till 63 A.

Om du inte väljer elhandelsbolag blir Luleå Energi automatiskt din elinköpare.

Gör avdrag för din produktion

Om du framställer förnybar el och din anläggning uppfyller vissa villkor har du rätt till skattereduktion för det antal kilowattimmar som du matar in på elnätet. Läs mer om hur detta fungerar på Skatteverkets hemsida.

Är det något du funderar på?

Här kan du läsa mer om tekniska krav eller kontakta oss för mer information, telefonnummer 0920-26 44 00.