Gå till navigering Gå till innehåll

Vår energi är snart din energi

Som kund till Luleå Energi är du en naturlig del av omställningen till ett hållbart samhälle. Oavsett vilket av våra elavtal du väljer ser vi till att det är tryggt, okrångligt och 100% fossilfritt att vara kund hos oss. Med Luleå Energi som leverantör kan du även köpa tjänster som solceller på taket och laddbox i garaget. Välkommen till Luleå Energi.

Elavtal för privatkunder  Elavtal för företag

Intro

LEAB People On Bicycle

Vi levererar fossilfri el

Luleå Energi vill vara en drivande kraft i omställningen till ett hållbart samhälle. Som privatkund kan du därför vara säker på att all din el kommer från 100% fossilfria energikällor med mindre klimatpåverkan. Hos oss kan du även välja förnybar el med ursprungsmärkningar och livscykelanalys.

Mer om elens ursprung

Helia

Solpark 2020 LE 1 Web
Säg hej till Helia

Luleås egen solkraftspark

På Luleå Energi vill vi att solkraft ska vara en växande del av vår förnybara el. För oss kändes det därför solklart att solens stad ska ha en solkraftspark. Helia är världens nordligaste kommersiella solkraftspark och ägs och drivs av Luleå Energi. Parken består av 2 330 dubbelsidiga paneler som tillsammans beräknas producera 630 MWh/år, vilket motsvarar hushållsel för ungefär 100 småhus.

Elområden 1X1 New

De fyra elområdena

Sedan 2011 är Sverige indelat i fyra olika elområden, med fyra olika elpriser. Läs mer om vad detta innebär och hur det fungerar här.

Om de fyra elområdena

Symbol Schysst Elhandel Stor 1X1

Schysst elhandel

Luleå Energi är certifierade för Schysst elhandel.

Schysst elhandel är en certifiering som tagits fram av branschorganisationen Energiföretagen Sverige i syfte att elkunder ska känna sig trygga i sitt val av elhandelsföretag. Det ska vara tydligt vad kunden köper och vad avtalet innebär.

Läs mer