Gå till navigering Gå till innehåll

Temp

Års- och hållbarhetsredovisning

"Med alla de initiativ som pågår runt om i länet kan vi gemensamt bidra till en hållbar tillväxt och omställning. Det händer nu och världen vänder sina blickar mot Norr"

Vdord Kort
VD-ord

Världen vänder sina blickar mot Norr

Det händer otroligt mycket i vår landsände just nu. Den enorma energi- och klimatomställning som pågår, inte minst vad gäller de stora industrisatsningarna, har satt vår region på kartan. Inte bara nationellt utan också globalt.

Läs vidare

1412509 65892077
Utökad Väsentlighetsanalys

grundar hållbarhetsarbetet

Under 2021 har Luleå Energi färdigställt en utökad väsentlighetsanalys som ligger till grund för det fortsatta hållbarhetsarbetet. Fem områden pekas ut som de mest väsentliga för verksamhetens arbete framåt.

Våra fokusområden

Året i korthet

Nyckeltal

84%

Ambassadörskap

84% av medarbetarna uppger att de skulle rekommendera Luleå Energi som arbetsgivare.

33%

Utdelning till Luleå Kommun

2021 uppgick utdelningen till Luleå Kommun 44 568 tkr, vilket motsvarar 33% av resultatet efter finansiella poster.

64.2%

Andel miljöel till företag

Under 2021 ökade vi andelen miljöel till företagskunder, 2020 var andelen 59,6%

Fördjupa dig i 2021

Tidigare års- och hållbarhetsredovisningar

Här kan du ta del av våra tidigare redovisningar. De ligger i ett äldre system och du kan växla år i menyn uppe till höger. 

Tidigare redovisningar