Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning

När strömmen går

Att ha el hemma tar de flesta som en självklarhet. När strömmen går blir man ofta förvånad och sedan irriterad. Ingen fara - det finns mycket du kan göra själv. Här kommer några tips som kan hjälpa dig att få strömmen tillbaka. Om det inte fungerar, ring bara till oss så hjälper vi dig!

1. Vad gjorde du innan strömmen gick?
Kanske slog du på kaffebryggaren, vattenkokaren, diskmaskinen och torktumlaren samtidigt. Vissa aktiviteter eller att ha igång många elprylar samtidigt kan orsaka strömavbrott. Fundera på om något sådant kan ha hänt.

2. Är du helt eller delvis utan el?
Undersök om elen gått överallt eller bara i vissa delar av huset/anläggningen. Det kan du testa genom att tända lampor. Om du bara delvis är utan el kan en säkring ha gått, antingen en mätarsäkring på mätartavlan eller en vanlig säkring i elcentralen. Är du helt utan el så prova testknappen på jordfelsbrytaren eller slå på den (se nedan).

3. Har jordfelsbrytaren löst ut?
Förutom säkringar finns det ofta en jordfelsbrytare installerad i din elcentral. Om den slagit av strömmen och inte går att koppla på igen är det fel i din egen anläggning.

4. Är dina grannar också utan el?
Om du ser att grannen har ström eller att det lyser i trapphuset är det troligtvis fel i din egen anläggning. Är det strömlöst även hos grannarna beror det förmodligen på ett fel någonstans på elnätet.

5. Lokalisera dina elcentraler
Huvudbrytaren, mätarsäkringarna och elmätaren finns på din mätartavla. I flerfamiljshus kan den finnas i lägenheten, källaren eller i trapphuset, i enfamiljshus på fasaden och i äldre villor inomhus. Om du tittar på nedre delen av din elmätares display så ska du se symbolerna L1, L2, L3. Dessa symboler visar att alla 3 faser till ditt hus fungerar. Om till exempel L2 inte lyser så har din huvudsäkring gått sönder på fas L2 och du behöver byta denna. Om du ser alla 3 symbolerna, men fortfarande saknar ström, så tyder detta på att felet är någonstans i din egen anläggning.

6. Elcentraler
Det finns en eller flera centraler eller säkringslådor för olika delar av din anläggning. De sitter vanligtvis i hallen, källaren och garaget men även på kallvinden i äldre hus. Gamla modeller har runda säkringar som skruvas fast i centralen medan nyare har brytare som kallas automatsäkringar.

7. Kontrollera dina säkringar
Stäng av strömmen med brytaren. Börja med att kontrollera mätarsäkringarna på mätartavlan och sedan de vanliga säkringarna. Undersök om en automatsäkring behöver slås på eller ta ut porslinssäkringarna en i taget i en äldre elcentral. Om pärlan på en säkring sitter löst eller har brända kontaktytor behöver de bytas. Är bottenplattan skadad behöver den åtgärdas av en elektriker. När alla säkringar ser bra ut, slå på strömmen med huvudbrytaren igen.

8. Är strömavbrottet redan anmält?
Gå in på driftinformation på vår webb för att se om det pågående strömavbrottet sedan är anmält. Här får du löpande information om vad som händer. Om du inte hittar strömavbrottet här, ring och anmäl det till oss på telefon 0920-26 44 00, dygnet runt.

Om du kallar på beredskapsmontör från oss får du betala utryckningen om det visar sig att felet är beläget inom din egen anläggning.