Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning

Norrbottens Bygdegårdsdistrikt

Som medlem i Norrbottens Bygdegårdsdistrikt har ni förmånen att få ett rabatterat elpris hos Luleå Energi.

Välj det elavtal som passar dig

BörsEl – Köp el dagligen till gällande marknadspriser

  • Schablonberäknade leveranser: Påslag 2,10 öre/kWh
  • Större anläggningar med timvis mätning: 1,80 öre/kWh

AktivEl – Få en egen aktiv avtalsförvaltare på elbörsen

  • Kontakta oss för offert.

Till alla elavtal kan du välja att lägga till Förnybar el.

Mer information och offert

Kontakta oss för att få offert eller teckna ert avtal med rabatt. Du når oss via telefon: 0920-26 44 00 eller e-post:elhandel@luleaenergi.se