Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning

Bättre översikt och kontroll med ett digitalt kemikaliehanteringssystem

Under 2023 genomförde Luleå Energi ett omfattande arbete med att inventera alla kemikalier som används i verksamheten. Ett digitalt kemikaliehanteringssystem är nu implementerat vilket ger oss förutsättningar att på ett systematiskt och överskådligt sätt få kontroll på vår kemikalieanvändning.

Kemikalieregister

Kemikalier finns i princip allt som omger oss i vardagen och tillför en mängd egenskaper som är nödvändiga eller önskvärda för oss.  Många kemiska produkter är dåliga för hälsan och miljön och kan ställa till med stora skador om de inte hanteras på rätt sätt.  

Användningen av kemikalier regleras bland annat i Miljöbalken samt via arbetsmiljöverkets föreskrifter. Alla kemiska riskkällor som kan förväntas förekomma i verksamheten ska identifieras och förtecknas.

Luleå Energi arbetar systematiskt med att minimera påverkan från koncernens kemikalier på människors hälsa och miljön. Under 2023 implementerades ett digitalt kemikaliehanteringssystem vilket förenklar för alla medarbetare att ta del av information om hur kemiska ämnen och blandningar av ämnen ska hanteras, användas, lagras och bortskaffas på ett säkert sätt. Riskbedömningar är även genomförda och är en del av det systematiska miljöarbetet. Kemikalieregistret minimerar risken för olyckor, minskar utsläppen samt ger oss bättre möjlighet att kartlägga farliga kemikalier med särskilda krav.

– Det har varit ett löpande, relativt omfattande arbete att få in information om alla kemikalier som används i det system som levererades under 2022. Luleå Energis digitala kemikaliehandbok finns enkelt tillgänglig för alla medarbetare i Luleå Energi-koncernen tillsammans med rutiner för inköp berättar Katarina Kylefors, Miljö- & Hållbarhetsingenjör, Luleå Energi.

Ett antal kemikalier har genomgått en omfattande riskbedömning i systemet vilket inkluderar bedömningar av påverkan på hälsa, miljö och brandrisker. Vi har nu nått en punkt där vi enkelt kan identifiera vilka produkter som kan substitueras, i de fall det är möjligt.  

Tillbaka