Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning

Luleå Energi är Sveriges mest jämställda arbetsgivare

Luleå Energi är Sveriges mest jämställda arbetsgivare. Det visar det nationella jämställdhetsindexet Jämix som varje år presenteras av Nyckeltalsinstitutet.

JÄMIX 1080X1350

Varje år redovisar Nyckeltalsinstitutet en omfattande sammanställning över 650 000 medarbetares faktiska arbetsvillkor i 350 organisationer. Kartläggningen visar Sveriges mest attraktiva, jämställda, respektive hälsosamma arbetsgivare, och ger ett bra riktmärke att jämföra hållbarhetsarbetet med andra aktörer i näringslivet.

2022 var Luleå Energi bäst i energibranschen och topp tre nationellt. 2023 landade vi på första plats i hela Sverige – sett till alla arbetsgivare och branscher.

– Luleå Energi är Sveriges mest jämställda arbetsgivare. Resultatet är ingen slump. De har de senaste åren haft en stark, positiv utveckling i sitt arbete med jämställdhet och var förra året topp tre av samtliga företag i Sverige. De har bland annat attraktiva arbetsvillkor för både män och kvinnor, lika möjligheter till intern utveckling, jämställt uttag av föräldraledighet och en jämställd högsta ledningsgrupp, säger Tina Ekström, Nyckeltalsinstitutets vd.

– Det är ett fantastiskt kvitto på att vi är en bra arbetsgivare, oavsett vem du är. Likabehandling är grunden för vår människosyn och personalpolitik, men också något vi måste vara bra på om vi ska lyckas lösa vår kompetensutmaning i norr, säger Katharina Frank, Chef HR och Hållbarhet på Luleå Energi.

För Katharina Frank är jämställdhet inget tyckande. Den syns i allt från löner, övertid och sjuktal till hur ett bolag rekryterar, befordrar och utbildar sina medarbetare.

– Därför mäter vi, analyserar och förbättrar ständigt våra viktiga nyckeltal. Du ska ha likvärdiga möjligheter till lön, villkor, karriär och kompetensutveckling, oavsett vem du är. Det upplever också våra medarbetare att de har, vilket är otroligt värdefullt. Då har vi lyckats skapa innanförskap i stället för utanförskap, säger Katharina Frank.

Det är inte bara Luleå Energi som ligger i topp. Hela energibranschen presterar bra i jämställdhetsindexet. Enligt Katharina Frank kan förklaringen delvis finnas i kompetensutmaningen som energibranschen står inför.

– Jag tror att den hårda konkurrensen om kompetens driver en jämställd utveckling i hela branschen. För att attrahera och behålla medarbetare måste du helt enkelt vara en riktigt bra arbetsgivare för alla och inte bara vissa. Vi kommer därför fortsätta att mäta, analysera, utbilda oss och ständigt sätta upp tuffare målsättningar i vårt jämställdhetsarbete, säger Katharina Frank, Chef HR och Hållbarhet på Luleå Energi.

Om Nyckeltalsinstitutets jämställdhetsindex Jämix

Jämställdhetsindex visar hur jämställda arbetsvillkor, arbetsmiljö och anställningsvillkor ni har i er organisation. Indexet har tagits fram tillsammans med dåvarande Jämo och nyckeltalen belyser viktiga aspekter av jämställdhet. Jämix handlar om hur jämställd er organisation är. I Nyckeltalsinstitutets jämställdhetsindex Jämix mäts bolag på 21 nyckeltal inom jämställdhetsområdet.

Tillbaka