Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning

Lunet har ökat kapaciteten och framtidssäkrat fibernätet

För att säkerställa att Lunet har ett fibernät med hög kapacitet som klarar av att hantera framtidens krav på digital kommunikation har vi uppgraderat corenätet.

Lunet Corenätet

Digitaliseringen går snabbt framåt och nya digitala tjänster som kräver allt högre bandbredd tillkommer hela tiden. Vi har sett en ökad trafikmängd i fibernätet och vi ser att behoven fortsätter att öka. Fibernätet kan hantera enorma mängder trafik men utrustningen som sänder och tar emot ljussignalerna behöver uppgraderas efter en viss tidsperiod.

För att säkerställa att vi har ett fibernät med hög kapacitet som klarar av att hantera framtidens krav på digital kommunikation har Lunet uppgraderat corenätet i vårt fibernät.

Alla routrar har uppgraderats till den senaste utrustningen. Kapaciteten är nu utökad till 100 Gb/s med utrymme för framtida expansion.

Projektet har pågått under 2022 och 2023 där Lunet tillsammans med Vinnergi, i en upphandling, tagit fram design och hårdvara till det nya stadsnätet. Vinnergi designar och levererar tjänster inom infrastruktur, nätverk och säkerhet till Sveriges stadsnät och har sitt säte i Linköping.

- Uppgraderingen är en viktig investering för att säkerställa att vi har ett nät med hög kapacitet, prestanda och driftsäkerhet som klarar av att hantera ökad trafikmängd i många år framöver säger Thomas Nilsson, Drift och säkerhetsansvarig på Lunet.

Tillbaka