Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning

Uniper + Luleå Energi = Stärkt fjärrvärmesystem

2023 var året då Luleå Energi och den globala energikoncernen Uniper tecknade avtal. Avtalet gör det möjligt för oss att ta vara på stora mängder restenergier från den vätgasproduktion som planeras inom vätgasprojektet BotnialinkH2, i anslutning till Luleå Industripark. Vi berättar mer.

Malin Larsson VD Luleå Energi och Johan Svenningsson VD Uniper Sverige. Promenerar bredvid varandra i en park

3 snabba om samarbetet mellan Luleå Energi och Uniper:

  1. Samhällets och industrins omställning i norr kommer kräva stora mängder el. Men en mer elintensiv industri genererar också mer värme. Den vill vi ta vara på! Och det tänkte vi göra i det här samarbetet.
  2. Avtalet är ett viktigt första steg till att ta emot restenergier i större omfattning från de nya industrierna i Luleå. Ett fossilfritt och cirkulärt fjärrvärmesystem bygger på att så mycket restenergier som möjligt återanvänds, gärna från flera aktörer.
  3. Samarbetet med Uniper och andra industrier bidrar till att stärka Luleås cirkulära fjärrvärmesystem och trygga framtidens fjärrvärme i Luleå, precis som vårt samarbete med SSAB har gjort i över 50 år.

 

Tre snabba om BotnialinkH2:

  1. BotnialinkH2 är ett vätgasprojekt och samarbete mellan Luleå Energi, Uniper, ABB, ESL shipping och Luleå Hamn AB, där bland annat fossilfritt fartygsbränsle ska produceras.
  2. Anläggningen som planeras i anslutning till Luleå Industripark och Luleå hamn är tänkt att bli en viktig vätgashubb för regionen.
  3. Tillsammans med Uniper och övriga aktörer skapas förutsättningar för en helt fossilfri värdekedja, från inleverans av material till produktion och utleverans via en fossilfri fartygstransport.

 

Två röster om samarbetet:

– Vi är mycket glada över att teckna avtal med Uniper som är först ut bland de nya industrierna för att tillsammans ta vara på överskottsvärme till fjärrvärmesystemet i Luleå. Avtalet med Uniper är en viktig komponent och ett stort steg mot fortsatt trygg, konkurrenskraftig och helt fossilfri fjärrvärme, säger vår vd Malin Larsson.

– Det här sättet att ta vara på restvärme från energiprocesser, för att värma upp bland annat bostäder, är helt i linje med den cirkulära grundtanken som vi och Luleå Energi månar om. Att kunna använda överskott av energi från en process som insats till en annan är ett typexempel på hur man kan driva den gröna omställningen framåt, säger Johan Svenningsson, vd Uniper Sverige.

Tillbaka