Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning

Ett smart energisystem under konstant uppgradering

Kanske tänker du inte så mycket på det i vardagen? Att energisystemet som ser till att golvet i badrummet är behagligt att kliva på och att duschens strålar värmer din kropp, också är en av de viktigaste pusselbitarna när hela vår livsstil behöver förändras. Vi tänker på det desto oftare, och hur vi gemensamt kan skapa ännu smartare lösningar för en fossilfri framtid.

HYBRIT 2025 3D Map Hd

Ett smart energisystem är inget man skapar i en handvändning. När Luleå Energi under 2021 firar 125 år är det kanske lätt att förstå att vårt energisystem har funnits med ett tag. 1896 tändes den första elektrifierade gatlampan i Luleå, startpunkten för den verklighet vi har idag med infrastruktur och tjänster kopplade till det energibehov som är avgörande i våra liv. Det avgörande är att vi hela tiden byggt ut, uppgraderat och utvecklat systemet för att skapa rätt förutsättningar när Luleå växt med fler invånare och företag. Men det absolut största har vi framför oss: vårt energisystem behöver hantera den enorma omställningen vi står inför och ligga steget före.

Elnätet skapar förutsättningar för fossilfri livsstil

I takt med att vårt samhälle utvecklas måste också elnätet förädlas. El är en av de verkligt efterfrågade resurserna när vi ställer om, och tittar vi på behovet hos regionens basindustri framåt råder ingen tvekan om hur robust, effektivt och resurssmart vårt elsystem behöver vara. Samtidigt är det allt fler som bidrar med att producera egen el med hjälp av exempelvis solpaneler på taken, vilket ställer krav på att elnätet kan hantera att överskottet kan skickas tillbaka in i det gemensamma nätet. Och när mängden laddbara fordon ökar, ökar också privatpersoners behov av energi i tätorterna. Det och en mängd andra faktorer tar vi med i beräkningarna när vi investerar och bygger ut den infrastruktur som krävs. Där vi också skapar ett smartare elsystem där vi i mycket högre grad kommer kunna styra vår gemensamma energianvändning så att vi nyttjar elen på bästa möjliga sätt.

Cirkuläritet innebär att fjärrvärmen används om och om igen

Fjärrvärmen i Luleå är uppbyggt kring ett system som återvinner energiöverskott från industrin och på så vis värmer upp nästan 100 procent av Luleås tätort. Det genomsyras av ett cirkulärt tänk, vilket också innebär att många delar samverkar. Vår utgångspunkt är att inte ta en enskild källa för restenergier för given. Vi letar hela tiden efter nya restenergier att ta vara på i samhället; kanske kommer det från nya industrietableringar, eller nya tekniker som gör att kan fånga energin på helt nya ställen. Genom att hela tiden utveckla vårt eget system skapar vi också möjlighet att ta vara på mer lågvärdig energi och kan på så viss hitta nya källor för vår hållbara fjärrvärme. Med ett smart fjärrvärmenät kan vi göra andra spännande saker. Fjärrvärmereturen, det vill säga vattnet som redan gjort ett jobb med att värma exempelvis din villa, kan med fördel användas till fler saker – exempelvis till att hålla gatorna snöfria i Luleå centrum. Cirkulärt i ordets sanna betydelse.

Systemtänket är det som driver mot fossilfrihet

När varje del av energisystemet hanteras enskilt missar man lätt smarta synergier som uppstår genom att använda rätt energi på rätt sätt vid rätt tillfälle. Genom att vi arbetar med helheten kan vi på ett ännu bättre sätt optimera användningen, och ofta spelar du som ska konsumera energin en viktig roll. När vi uppdaterar vår prismodell för fjärrvärme är det ett sätt att ge dig kunskap kring hur delarna sitter ihop och hur du kan påverka din användning. Ju fler kunder som blir aktiva i att använda fjärrvärmen så effektivt som möjligt, desto klimatsmartare blir vi tillsammans. Och då måste det vara enkelt att förstå och påverka själv. Till vår hjälp har vi en accelererande teknikutveckling som skapar allt fler möjligheter för alla oss som producerar och använder energi vara delaktiga i att bygga en allt mer fossilfri vardag.

De utmaningar vi står inför kan kännas stora och överväldigande. Vi ser möjligheterna med att bygga vidare på ett redan klokt energisystem som blir smartare för varje dag, och samtidigt ta det ett steg längre och koppla an till hela samhällets behov av omställning. Här finns mycket mer potential att utveckla system som löser flera utmaningar samtidigt; som odlingsenheter som drar nytta av fjärrvärmereturen för att möjliggöra produktion av grönsaker året runt i Norrbotten. Vägen mot en bättre framtid kan vi bara bygga tillsammans.