Gå till navigering Gå till innehåll

Miljömässig hållbarhet

LEAB People On Bicycle

Rätt energi till rätt saker gör oss mer hållbara

När vi pratar om en hållbar omställning av samhället handlar det bland annat om att i så stor utsträckning som möjligt ta vara på de resurser vi har. När vi förstår värdet av energi blir det lättare att motiveras att använda den smartare, första steget att vårda det vi har och bli mindre slösaktiga. Det är de lokala förutsättningarna som ger oss svaret på vårt sätt att vi använda rätt energi till rätt saker. I Luleå innebär det att vi använder fjärrvärme till att värma hus och varmvatten, och el till andra prylar. Samtidigt skapar vi nya lösningar för lagring av energi och metoder för att styra energiflödena och användningen smartare. Hur kan du bli lite mer energismart?

100 procent fossilfri primärenergi till 2030

Majoriteten av energin i Luleås fjärrvärmesystem baseras på restvärme från industrin, vilket skapar ett resurseffektivt system med energiåtervinning i flera led. När behovet är som störst behövs dock tillskott från andra källor, och här är målet tydligt: all primärenergi ska vara fossilfri till 2030. Förutom att arbeta med att utveckla våra befintliga anläggningar mot detta mål, bygger vi också ett stort energilager som kommer bidra till ett ännu bättre fjärrvärmesystem.

LE Energilagerfilm
LE Får High Res 0018

Det våras för solenergi

Utvecklingen kring olika varianter av solceller går allt snabbare. Kanske hade du inte koll på att Luleå får 90% av den mängd instrålande energin som södra Sverige får? Och med optimal placering kan den skillnaden minska. Tillsammans med RISE utforskar vi den bästa tekniken för att ta tillvara på solens mäktiga strålar. Hur kan vi bäst nyttja snöns reflektion? Det testar vi i större skala i solkraftsparken Helia med ca 3000 dubbelsidiga solpaneler. Och vid vårt kontor testar vi olika placeringar för solceller på platta tak i vårt nordliga klimat. Vi är övertygande om att framtiden för solen är ljus.

Mer om våra solcellerMer om Helia