Gå till navigering Gå till innehåll

Hur gör jag när jag ska flytta?

Ska du flytta inom Luleå kommun?

Du som är nätkund hos Luleå Energi har 30 dagars uppsägningstid av ditt elnätsabonnemang. Anmäl därför gärna flyttning till oss 30 dagar i förväg. Du som ska flytta inom Luleå kommun gör din flyttanmälan på Mina sidor - klicka här.

Ska du flytta till Luleå kommun?

Anmäl i god tid din inflyttning. Som ny kund får du två olika avtal. Det ena är ett elnätsavtal med det elnätsföretag som äger elnätet där du ska flytta in, i detta fall Luleå Energi Elnät. Det andra är ett elavtal med det företag som du vill köpa el från, exempelvis Luleå Energi.

Om du inte väljer att teckna avtal med något elhandelsföretag erbjuds du el från Luleå Energi AB. Om elhandelsföretaget och elnätsföretaget ingår i samma koncern får du bara en faktura, annars får du två – en från elnätsföretaget och en från elhandelsföretaget.

Uppgifter som du behöver för att göra en flyttanmälan finns på din faktura.

Flyttanmälan

Flytta till
Fyll i din fullständiga adress (inkl. postnummer och ort)
Enligt kontrakt
Fakturaadress (om annan än inflyttningsadress)
Fastighetsägare
Tidigare ägare/kund (uppgifter om tidigare ägare finns på köpekontraktet)
ÅÅÅÅMMDD-NNNN