Gå till navigering Gå till innehåll

Läget på elmarknaden

Här har vi samlat information för dig som vill veta mer kring hur läget på elmarknaden ser ut just nu, hur prognoserna ser ut framåt och andra svar på frågor som du kanske undrar över.

Vad påverkar elpriset i Sverige?

Elnätet är de ledningar som går hem till dig medan elhandeln är den el som du förbrukar och köper från ditt valda elhandelsbolag. 

Eftersom elproduktion och elanvändning skiljer sig åt i olika delar av Sverige är landet indelat i fyra elområden, från norr till söder. Luleå tillhör elområde 1, här är tillgången på el högre än efterfrågan. Tack vare vårt stora produktionsöverskott drabbas vi i norr inte lika hårt av elkrisen som elområden i södra Sverige. Här kan du se uppdelningen av de olika elområden.

Faktum är att vi även i vinter väntas ha ett överskott på el då vi i vårt elområde producerar mer än den totala efterfrågan är. Däremot finns en stor efterfrågan på överskottet vi producerar i andra elområden i Sverige med lägre produktion. Det påverkar tillgång och pris här i Luleå, även om vi normalt har mer el och lägre priser än andra delar av marknaden.

Energiskatten är något som under många år funnits i Sverige och dess storlek/summa bestäms av riksdagen. Hur mycket du ska betala i energiskatt beror på vilken sorts skatt du ska betala; normal eller reducerad där detta definieras beroende på var i landet du bor.

Läs mer

  • Elpris - den el du förbrukar

    Du kan själv påverka hur mycket du betalar för din el. Dels kan du minska mängden el du använder, dels kan du välja det elhandelsföretag och elavtal som passar dig.
  • Elnätsavgift - en abonnemangsavgift och en rörlig överföringsavgift

    Abonnemangsavgiften utgår från storleken på din huvudsäkring. Se därför till att du inte har en större huvudsäkring än du behöver. Den rörliga avgiften påverkas av hur mycket el du använder.
  • Skatter

    I det totala elenergipriset ingår skatt och myndighetsavgifter med cirka 30-40 procent.

Koncessionsområde för Luleå Energi Elnät hittar du på Elområden.se. Välj område LUL (nätområde efter kod) och klicka på visa.

Se koncessionsområde

Vad du kan göra för att påverka ditt elpris

Ett rörligt elpris innebär att du betalar utifrån det pris som elen har på den nordiska elbörsen Nord Pool Spot. Ibland är det lågt och ibland är det högre. Du kan se vilka priser som gäller på våra rörliga elavtal just nu via länken nedan. 

Se priser

Med rörligt månadspris betalar du ett genomsnitt av månadens timpris oavsett vilken tid på dygnet du förbrukar el. Priset baseras på ett kollektivt förbrukningsmönster hos samtliga elkunder med månadspris i ditt område. Med rörligt timpris varierar priserna i stället timme för timme och du betalar enbart utifrån vad priset är just när du väljer att vända el. Har du en jämn elförbrukning över stora delar av dygnet är månadspris mer fördelaktigt, men för dig som kan anpassa och flytta stora delar av din elförbrukning till tider då priset är lägre är rörligt timpris lönsamt.

Vill du styra din elanvändning till de timmar på dygnet då elpriset oftast är som lägst? Då ska du välja BörsEl med timpris. Normalt är elen som dyrast under morgontimmarna och sena eftermiddagen, medan den är lägre på natten.

När du vet att priset är som lägst, kan du medvetet styra din elanvändning. Att starta tvättmaskinen på kvällen och ladda elbilen på natten är exempel på hur du kan planera din elanvändning. Om du har små möjligheter att förändra din elförbrukning till timmar med lägre elpris eller bor i lägenhet är BörsEl med månadspris att föredra.

Observera att på grund av gällande re…

Läs hela svaret här

I vår app har du möjlighet att se timvärden för rörlig el. På Nord Pools hemsida kan du även ta reda på pris för nästkommande dygn. Håll koll på vad elen kostar och anpassa din elanvändning efter dygnets alla timmar, året om!

Nej, Sverige är uppdelat i fyra elområden, vilket område du tillhör beror på vart i landet du bor. Du kan välja ett elbolag med bas i ett annat elområde, men betalar då det elpris som bolaget satt för just ditt elområde. Läs mer om elområden här.

Det krävs faktiskt bara små förändringar i vardagen för att du ska kunna sänka din elkostnad en hel del. Tänk på att inte använda el i onödan – släck lampor och stäng apparater när du inte använder dem. För dig med timprisavtal är det möjligt att påverka priset genom att styra din elförbrukning och använda el vid rätt tid på dygnet: Mitt på dagen, på natten och på helgen, när elanvändningen från industri, offentlig verksamhet och hushåll är som lägst helt enkelt. Vill du gå ännu ett steg kan du producera din egen el med hjälp av solceller. 

Elbrist eller inte – det är viktigt att vi alla bidrar till att minska vår elanvändning! Bästa sättet att göra det på är att ta reda på din elanvändning och tänka efter vad som faktiskt är nödvändigt: Släck lampor och stäng apparater när du inte använder dem, tvätta kläder och disk i fulla maskiner. Om du har elvärme, sänk värmen inomhus och använd mindre vatten genom att byta till effektiva duschmunstycken och duscha kortare.  

Energiskatten är något som under många år funnits i Sverige och dess storlek/summa bestäms av riksdagen. Hur mycket du ska betala i energiskatt beror på vilken sorts skatt du ska betala; normal eller reducerad där detta definieras beroende på var i landet du bor.

Läs mer

Med timvärden i vår app har du möjlighet att se och följa upp din elanvändning under dygnets alla timmar, året om. Du anmäler ditt intresse direkt i vår app – så sköter vi resten. Du kan läsa mer om timvärden via länken nedan. 

Läs mer om timvärden

Ima92934

Oberoende energirådgivning

Vill du ha oberoende rådgivning om hur du kan minska din egen energianvändning? Då kan du kontakta energi- och klimatrådgivare hos Luleå kommun.

Elområden 1X1 New

De fyra elområdena

Sedan 2011 är Sverige indelat i fyra olika elområden, med fyra olika elpriser. Läs mer om vad detta innebär och hur det fungerar här.

Om de fyra elområdena