Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning

Energiskatt

Enligt lagen (1994:1776) om skatt på energi är all elektrisk kraft som används i Sverige skattepliktig. Som en del i Energiöverenskommelsen har Riksdagen beslutat att höja energiskatten för el till hushåll och tjänsteföretag till 39,2 öre/kWh (49,00 öre/kWh inklusive moms) från och med den 1 januari 2023.

Hushåll och tjänsteföretag på vissa orter i Norrland är berättigade till ett norrskatteavdrag. Norrskatteavdraget gäller vissa kommuner i norra Sverige som har rätt till ett skatteavdrag på 9,6 öre/kWh (12 öre/kWh inklusive moms) direkt på elnätfakturan. Från den 1 januari 2023 betalar dessa 29,6 öre/kWh (37,0 öre/kWh inklusive moms) i energiskatt.

I den totala elkostnaden ingår elpris, elcertifikatavgift, nätavgift, energiskatt och moms. Energiskatt är en konsumtionsskatt som går till statskassan och läggs på elnätpriset per förbrukad kWh.

Skatterna består av energiskatt på el per kilowattimme, kWh. Dessutom moms med 25 procent som läggs på summan av kostnaden för el, transport av el och energiskatt på el. Moms betalas både till elhandelsföretaget och till elnätsföretaget.
Vissa verksamheter har lägre skatt t ex:

• industriell verksamhet
• vissa datorhallar
• drift av tåg eller annat spårbundet transportmedel
• metallurgisk process eller vid tillverkning av mineraliska produkter
• kemisk reduktion eller elektrolytisk process
• framställning av energiprodukt

För vidare information se Skatteverkets hemsida.