Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning
  • Nyheter

Kallt väder försenar vårfloden

April har bjudit på klassiskt aprilväder med högtryck och lågtryck om vartannat. Snösmältningen har börjat i stora delar av Norden, men högre upp i norra Norden är det fortfarande kallt, vilket försenar vårfloden. Den hydrologiska balansen, måttet för att uppskatta mängden energi som finns lagrad i snö, vattenmagasin och grundvatten har förbättrats och uppskattas för tillfället ligga på -4 TWh. Fyllnadsgraden i vattenmagasinen är fortsatt under normalt för årstiden, men när nederbörden kommer som regn fylls magasinen på.

Elnytt April

I takt med att produktionen av solel ökar, så tenderar spotpriserna också att variera mera. På dagtid när solen lyser blir det allt vanligare med minuspriser under enskilda timmar. Söndagen den 14 april importerade södra Sverige billig solel från Tyskland samtidigt som vindkraftsproduktionen var stark. Det gjorde att elområde SE4 (Malmö) hade ett negativt dygnspris och även landets lägsta elpris.

Vi är nu i en period med lägre tillgänglighet i den nordiska kärnkraften eftersom ett flertal av reaktorerna är på årlig revision. Återstarten av Olkiluoto 3 har försenats till den 4 maj. I nuläget saknas också Oskarshamn 3 och Forsmark 2 medan Olkiluoto 2 går på revision den 28 april. Den minskade tillgängligheten i kärnkraften ökar sannolikheten för högre elpriser den närmaste tiden.


Det osäkra geopolitiska läget har en stor påverkan på hur bränslemarknaderna utvecklas. Särskild uppmärksamhet har riktats mot händelseutvecklingen i Mellanöstern och osäkerheten för hur produktion och transport av olja och gas kan komma att påverkas i regionen. Oljan handlas i nuläget till 87 USD/fat. Efter en tids uppgång i gaspriset, så har priset nu fallit tillbaka. Prisnedgången kan till stor del förklaras av Irans uteblivna svar på Israels attack. Den milda vintern på kontinenten gör att de europeiska gaslagernivåerna är höga för årstiden, vilket ger ett bra utgångsläge för nästa vinter. Priset på utsläppsrätter följer just nu prisutvecklingen i gasmarknaden. I takt med att gaspriset sjunkit den senaste tiden, så har även priset på utsläppsrätter vänt ned.

Vilket elavtal ska jag välja?

Den installerade vindkraften i Sverige har vuxit kraftigt de senaste åren samtidigt som antalet solcellsanläggningar fortsätter att öka. Under soliga och vindrika sommardagar kommer det sannolikt på dagtid innebära låga eller negativa elpriser. Det rörliga elpriset kan svänga kraftigt och BörsEl med timpris passar dig som är aktiv och kan styra din elanvändning till timmar med lägre elpris. Priserna för fastprisavtal är lägre än ifjol och är ett lämpligt avtalsalternativ för dig som vill ha en förutsägbarhet i din elkostnad.

Spotpriser Mars

Luleå (SE1): 56,61 öre/kWh
Sundsvall (SE2): 56,61 öre/kWh
Stockholm (SE3): 59,47 öre/kWh
Malmö (SE4): 63,36 öre/kWh