Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning
  • Nyheter

Ny mottagningsstation säkrar elförsörjningen i Luleå

Idag inviger Luleå Energi och Vattenfall Eldistribution en ny regionnätstation samt mottagningsstation i Notviken. Stationerna hjälper Luleå Energi att säkerställa elförsörjningen för Luleå Kommun och är avgörande för kommunens fortsatta tillväxt och utveckling.

Invigning 2022 Web 2

Luleå kommun växer - nya bostadsområden och flera verksamhetsetableringar planeras i regionen. För att möjliggöra kommunens tillväxt och samtidigt säkra en tillförlitlig och stabil elleverans bygger Luleå Energi en ny mottagningsstation samtidigt som Vattenfall Eldistribution ersätter sin gamla regionnätstation med en ny och modernare teknik.

De två stationsbyggnaderna möjliggör omkoppling av el från det regionala till det lokala elnätet. Det är ett tydligt bevis på de stora satsningar som båda företagen gör i regionen för att upprätthålla en hög driftsäkerhet och öka kapaciteten i elnätet.

− Luleå kommun är en av norra Sveriges snabbast växande kommuner vilket ställer höga krav på samtliga infrastrukturägare i området. Stationen är en betydelsefull knutpunkt mellan region- och lokalnät som säkrar elförsörjningen till Luleå och den energiomställning vi står inför i regionen. Vårt samarbete med Vattenfall möjliggör detta. Mottagningsstationen på Notviken är en viktig pusselbit som skapar förutsättningar för allt det som nu sker, säger Malin Larsson, vd Luleå Energi.

− För att möjliggöra den elektrifiering som pågår i Norrbotten och inte minst i Luleå krävs investeringar likt denna för att skapa en robust och framtidssäkrad infrastruktur som klarar av det ökade behov av el som finns från industrier, företag och samhället. Luleå Energi är en viktig kund och detta är ett angeläget samarbete för Vattenfall Eldistribution, säger Annika Viklund, vd Vattenfall Eldistribution AB.