Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning
  • Nyheter

Stora prisvariationer inom dygnet

Maj blev en månad som till stor del präglades av både torrt och varmt väder. Årets vårflod var kort och intensiv och pressade ned spotpriserna främst i elområdena SE1-SE3 medan elområde SE4 i större utsträckning priskopplade mot de högre kontinentala elpriserna. Juni har hittills bjudit på mera ostadigt väder.

Sinksundet Retusch Webb

Den ökade nederbörden har stärkt den hydrologiska balansen som nu estimeras till -5,9 TWh. För vecka 24 var fyllnadsgraden i de svenska vattenmagasinen 58 % mot det normala på 56,4 % och för Norden i sin helhet var fyllnadsgraden i vattenmagasinen 60,7 % mot det normala på 54,4 %. Minskade tillrinningar och låg vindkraftsproduktion har gjort att spotpriserna varit något stigande i juni.

På senare tid har vi sett ett nytt fenomen med stora prisvariationer i elpriset på spotmarknaden. Det uppstår när stora mängder solel produceras på platser i Europa där solkraften byggts ut mycket det senaste året, exempelvis Tyskland och Nederländerna. När överskottet skickas norrut till Sverige, så uppstår ofta negativa elpriser vid tidpunkter då efterfrågan är låg som under helgdagar. Ritas elpriset upp under ett dygn så liknar det formen av en anka, med högre elpris under morgontimmarna som sedan går ner mitt på dagen när solen skiner och efterfrågan på el är lägre. Elpriset ökar återigen under sen eftermiddag för att slutligen falla sent på kvällen. Därför brukar man prata om en ankkurva. Ankkurvan är ett sommarfenomen som styrs av tillgång och efterfrågan.

Ringhals 3 är avstängd för årligt underhåll och väntas vara tillbaka den 6 juli. Återstarten av Forsmark 3 är uppskjuten till den 25 juni p.g.a. problem med en turbin. Olkiluoto 3 har en produktionsbegränsning på 115 MW fram till den 6 juli. Ringhals 4 har minskat sin effekt med 565 MW till den 28 juni p.g.a. underhåll på generatorn.  Den nordiska kärnkraftsproduktionen är i skrivande stund 70% av installerad kapacitet.

Gasmarknaden präglas för närvarande av hög volatilitet. Gaspriset har varit stigande efter förnyad oro att ryska gasvolymer till Europa kommer strypas tidigare än väntat. Utbudsstörningar från Norge och minskad import av LNG (flytande naturgas) till Europa har också påverkat priset uppåt för gasen. Fyllnadsgraden i gaslagren i Europa är cirka 73 %. Oljepriset har återhämtat sig och Brentoljan handlas just nu till 84 USD/fat.

Vilket elavtal ska jag välja?

God fyllnadsgrad i vattenmagasinen, växande solkraftsproduktion och en lägre efterfrågan den här tiden på året talar för att det rörliga elpriset kommer att vara lågt i sommar. Det rörliga elpriset kan dock variera kraftigt och om du väljer BörsEl med timpris har du möjligheten att vara aktiv och styra din elanvändning till timmar med lägre elpris. Fastprisavtal passar för dig som vill slippa oroa dig för prisförändringar på elmarknaden.

Spotpriser Maj

Luleå (SE1): 17,64 öre/kWh

Sundsvall (SE2): 17,64 öre/kWh

Stockholm (SE3): 23,71 öre/kWh

Malmö (SE4): 50,58 öre/kWh