Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning
  • Nyheter

Vårfloden har tagit fart

Det varma vädret i maj har fått vårfloden att ta fart. Tillrinningarna är starka, vilket ger välbehövlig påfyllnad till vattenmagasinen. Låg nederbörd gör dock att den hydrologiska situationen ser alltmer ansträngd ut. Den hydrologiska balansen uppskattas nu till -13,5 TWh. Spotpriserna har under maj månad pressats ned främst av höga tillrinningar, men även på grund av tidvis bra solproduktion. Solkraft spelar en allt större roll som energikälla och trycker ned priserna främst på helgen då elförbrukningen är lägre. Under soliga dagar kan timpriserna variera kraftigt. Prisskillnaden är särskilt tydlig i södra Sverige under de timmar när billig solel importeras från Tyskland.

Sen vårflod väntas

Den nordiska kärnkraftsproduktionen har under maj varit begränsad då ett flertal reaktorer varit offline för årligt underhåll. Tillgängligheten har nu förbättrats då Olkiluoto 3 är tillbaka i full drift efter att ha varit på revision sedan början av mars. Forsmark 2 är också tillbaka efter sin revision och väntas nå full effekt inom kort. I nuläget är Olkiluoto 1 och Ringhals 3 avstängda för årligt underhåll. Svenska Kraftnät (SVK) har godkänt en permanent ökning av effekten för Forsmark 1 i ett första steg till 1070 MW, jämfört med den nuvarande maxeffekten på 1014 MW. 

Gaspriset har rört sig svagt uppåt den senaste tiden påverkat av minskat utbud av flytande naturgas (LNG), underhåll av norska gasfält samt ökad efterfrågan från Asien. De europeiska gaslagren är dock höga för årstiden och är i nuläget fyllda till 67 %, vilket ger ett bra utgångsläge inför nästa vinter. Efterfrågan på kol är låg i Europa till följd av bland annat minskad elförbrukning och svaga gaspriser. Oljan handlas för närvarande i spannet 81-84 USD/fat.  

Den svenska inflationen i april var något lägre än förväntat. Riksbanken är dock tydlig med att man vill gå försiktigt fram med räntesänkningarna och säger att det i nuläget inte är aktuellt med en sänkning vid nästa räntebesked i juni. Den svenska kronan är fortsatt svag och handlas just nu till 11,61 EUR/SEK.

Vilket elavtal ska jag välja?

Hög förnybar elproduktion pressar för närvarande tillbaka spotpriserna kraftigt. Vårfloden väntas dock dämpas i juni, vilket tillsammans med det svaga hydrologiska läget kan ge stigande priser. Efterfrågan på el brukar samtidigt gå ned under sommaren då semestrar och väder samverkar. Kommande sommarväder kommer med andra ord att ha stor påverkan på prisutvecklingen. Om du inte vill ta del av prissvängningarna på elmarknaden, så är ett fastprisavtal ett lämpligt alternativ.

Spotpriser April

  • Luleå (SE1): 50,47 öre/kWh
  • Sundsvall (SE2): 50,79 öre/kWh
  • Stockholm (SE3): 56,31 öre/kWh
  • Malmö (SE4): 62,45 öre/kWh