Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning

Så funkar det

Luleå Energi använder sig av det kalla vattnet på botten av Luleälven för att leverera process- och komfortkyla. Det är en mycket driftsäker och energieffektiv metod som nyttjar det fysikaliska fenomenet att vattnet är som tyngst vid plus fyra grader. För att säkerställa leveransen kompletteras fjärrkyla med maskinkyla, också den kyld med vatten från älven.

Fjã¤Rrkyla Illustration Bred

1. Kallt vatten
Tas upp från 7–10 meters djup i Luleälven.

2. Kylstation
I energicentralen växlas kylan i älvsvattnet över till ett fjärrkylnät.

3. Kylmaskin
Kylmaskin som säkerställer leveransen till fjärrkylnätet, kondensorn kyls med älvsvattnet.

4. Fjärrkylnätet
Fjärrkylnätet är ett slutet system med rörledningar som är nedgrävda i marken, genom vilket fjärrkylvattnet leds till och från fastigheterna.

5. Fjärrkylcentral
I fjärrkylcentralen växlas kylan i fjärrkylnätet över till fastighetens sekundära kylnät.

6. Sekundärt kylnät
Ett slutet system med rörledningar i byggnaden.

7. Luften kyls
Luften som cirkulerar i ventilationssystemet kyls av det kalla vattnet som pumpas runt i det sekundära kylnätet.

8. Det uppvärmda vattnet
Går tillbaka ut i älven. 

Vill du veta mer om fjärrkyla och få förslag på hur vi kan hjälpa dig att få en enkel, trygg och hållbar kyllösning? Kontakta oss! Ring 0920-26 44 00 eller mejla till fjarrkyla@luleaenergi.se