Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning

Framtidsäkrad fjärrvärme i Råneå

För att säkerställa en fortsatt miljövänlig, stabil och säker leverans av fjärrvärme till kunder i Råneå investerar Luleå Energi i en ny fastbränslepanna. Bytet är en del i de investeringar vi på Luleå Energi gör i omställningen mot ett fossilfritt och hållbart samhälle.

Lava

Fastbränslepanna med höga miljökrav

Den nya fastbränslepannan har ett stort reglerområde, en hög tillgänglighet och mycket höga miljökrav gällande buller och utsläpp till luft. Effektivare reningsteknik innebär att föroreningar kan avskiljas på ett effektivare sätt, vilket resulterar i en minskning av negativa miljöeffekter. Den förbättrade förbränningstekniken bidrar även till att optimera energiproduktionen. Användandet av fossilolja som används som reservbränsle kommer att minska.  

På samma sätt som tidigare kommer förnyelsebara biobränslen att användas i produktionen. Idag eldas flis, pellets och olja och efter pannbytet ersätts flis med pellets. Pellets har betydligt högre värmevärde än flis vilket innebär att antalet bränsletransporter till anläggningen kommer att minska.

Illustration Pelletspanna2

Om anläggningen

Den nya anläggningen placeras vid den befintliga anläggningen på Tallhedens Industriområde och levereras av BK Tech Energy AB. Den består av panna med tillhörande hus, elfilter (rökgasrening), bränslesilos för pellets och skorsten. Den gamla pannan med tillhörande utrustning rivs bort. 

Kort fakta

Pannan är en 3-stråks biopanna av fabrikat VEÅ med en nyttiggjord effekt på 4,5MW. Bränslet förvaras i två silos och matas in till förbränning via skruvar. Rökgaserna från pannan leds via elfilter där det renas innan det går ut i skorsten. Askan från pannan och elfilter leds via slutna system ut till askcontainer.

EFFEKT

4,5 MW
Pannan har en nyttiggjord effekt på 4,5MW.

BRÄNSLE

PELLETS
Efter pannbytet ersätts flis med pellets.

INVESTERING

25 MILJ
Den totala investeringen är ca 25 miljoner. 

Projekttidplan

Markarbete

  • Maj – juli 2024

Demontage äldre fastbränslepanna

  • Maj – juni 2024

Drifttagning

  • Oktober 2024

Vanliga frågor och svar

Den nya fastbränslepannan har ett stort reglerområde, en hög tillgänglighet och mycket höga miljökrav gällande buller och utsläpp till luft. Effektivare reningsteknik innebär att föroreningar kan avskiljas på ett effektivare sätt, vilket resulterar i en minskning av negativa miljöeffekter. Användandet av fossilolja som används som reservbränsle kommer att minska.  

På samma sätt som tidigare kommer förnyelsebara biobränslen att användas i produktionen. Idag eldas flis, pellets och olja och efter pannbytet ersätts flis med pellets.

Markarbeten påbörjas i maj 2024 och om inget oförutsett inträffar finns den nya fastbränslepannan på plats i oktober 2024.

Den nya fastbränslepannan placeras vid den befintliga anläggningen på Tallhedens Industriområde. Det blir ett nytt pannhus, rökgasfilter, bränslesilos och skorsten. Den gamla pannan med tillhörande utrustning rivs bort.

Investeringen är ca 25 miljoner.

Nej, det blir ingen skillnad för dig som kund.

Absolut, det finns kapacitet och redundans ifall något händer.

Du är varmt välkommen att kontakta vår kundservice via telefon 0920 26 44 00 eller skicka ett mejl till kundservice@luleaenergi.se