Gå till navigering Gå till innehåll

Klimatneutral fjärrvärme

Klimatneutral Fjärrvärme

Klimatneutral fjärrvärme till ditt företag

Den fjärrvärme som Luleå Energi levererar är till största delen klimatneutral, det vill säga baserad på återvunnen eller förnybar energi. Det är endast vid riktigt kall väderlek som vi tillför en spetsproduktion bestående av icke förnybara bränslen.

Vill man som företag däremot försäkra sig om att all den värme man köper har sitt ursprung i återvunnen eller förnybar energi kan man teckna ett tilläggsavtal om klimatneutral fjärrvärme. Detta innebär att Luleå Energi avsätter produktion som är garanterat klimatneutral för leverans till kunden.

Vad är klimatneutral fjärrvärme?

Du kan välja mellan

Återvunnen värme

Avfallsgas från SSAB (masugnsgas, koksgas och LD-gas) används i kraftvärmeverket Lulekraft AB för att producera el, ånga, värme samt torkgas. Avfallsgasen och dess miljöpåverkan har sitt ursprung i produktionen av stål, vilket innebär att användningen av avfallsgas i energiproduktion räknas som restenergi och därmed inte anses ha egenskapen fossilt.

Träpellets från Bioenergi i Luleå AB:

Producerat av restprodukter från skogsindustri i form av såg- och kutterspån. I tillverkningen används råvaror från FSC-certifierat skogsbruk samt torkgas från kraftvärmeverket, se ovan.

VindEl

Värmeproduktion med elpannor samt el för drift av anläggningar baserad på ursprungsmärkt vind-el.

Med klimatneutral fjärrvärme underlättas miljövärderingen av ert företag. Redovisningen av de klimatneutrala leveranserna sker årsvis. 

Vill du veta mer om klimatneutral fjärrvärme? Kontakta oss på telefon 0920-26 44 00.