Gå till navigering Gå till innehåll

Så fungerar energisystemet

Så fungerar det

Under årens lopp har merparten av flerbostadshusen och villorna inom Luleå tätort anslutit sig till fjärrvärme. Genom att bland annat ersätta direktverkande el med fjärrvärme bidrar vi till att minska elanvändningen och därmed elberoendet, samtidigt som primärenergianvändningen minskar.

Luleå Energi har under flera år haft ett nära samarbete med den ledande industrin i Luleå.

Vid stålproduktionen hos SSAB bildas olika typer av restgaser. Stora mängder av gasen är energirik och merparten används i dag som bränsle för att producera el och fjärrvärme till kunderna i Luleå. Produktionen sker hos kraftvärmeverket LuleKraft, där inga extra utsläpp eller påverkan på miljön sker, eftersom restgasen behöver facklas (eldas) bort om den inte används.

I dag produceras ca 90 procent av all fjärrvärme med restgaser hos LuleKraft. Resterande 10 procent produceras i nätets övriga panncentraler vid riktigt kall väderlek samt vid underhållstopp på Lulekraft, företrädelsevis med träpellet som bränsle.

Som ett led i vårt miljötänk sker ett ständigt arbete med att förbättra våra anläggningar för att kunna producera fjärrvärme med så lite miljöpåverkan som möjligt.

Läs mer om hur energisystemet i Luleå bygger på återvinning i flera led i artikeln nedan.

HYBRIT 2025 3D Map Cropped
Världens bästa värme

Återvinning i flera led

I Luleå bygger energisystemet på återvinning i flera led. Istället för att bränna restgaserna från SSAB:s stålproduktion och släppa ut de i luften till ingen nytta, omvandlas gasen till energi som blir till el och varmt vatten i kraftvärmeverket LuleKraft.