Gå till navigering Gå till innehåll

Års- och hållbarhetsredovisning 2022

Års- och hållbarhetsredovisning 2022

Trots ett på många sätt annorlunda år, fortsätter vi arbeta för att vara en viktig kugge i energiomställningen genom samarbeten och initiativ runt om i länet. Och inte minst för att bygga en företagskultur och arbetsplats som får fler att vilja vara med på resan. 

VD Malin
VD-ord

Ett år av omställning

2022 har präglats av förändring. Krig och rekordhöga elpriser, men också stora framsteg inom industrin och omvandlingen av Luleås energisystem. Det har varit ett år av omställning – både lokalt och globalt. Vi fortsätter arbeta för att representera våra kunder och bidra till lösningar för framtiden.

Läs vidare

Klimatfärdplanen

stakar ut vägen framåt

I slutet av 2021 antog Luleå Energi en klimatfärdplan. Under 2022 har en tillhörande aktivitetslista antagits och arbetet för sänkt klimatpåverkan har ökat i tempo. Målet är att vara helt fossilfria 2030.

Vår aktivitetslista

Året i korthet

Nyckeltal

Nöjda Medarbetare 2022 (1)

Nöjd medarbetarindex (NMI)

NMI baseras på tre frågor som presenteras i en skala mellan 0–10 och resulterar i ett index, 82 av 100.

33%

Utdelning till Luleå kommun

2022 uppgick utdelningen till Luleå kommun 58 401 tkr, vilket motsvarar 33% av resultatet efter finansiella poster exklusive reavinst vid bolagsförvärv.

67.3%

Andel miljöel till företag

Under 2022 ökade vi andelen miljöel till företagskunder, 2021 var andelen 64,2%

Fördjupa dig i 2022

Tidigare års- och hållbarhetsredovisningar

Här kan du ta del av våra tidigare redovisningar. Äldre än 2021 ligger i ett system där du kan växla år i menyn uppe till höger. 

2021Äldre än så